“Skolas lepnuma” ekskursija

Skolēni, kuri iepriekšējā mācību gadā panākumus guva dažādos mācību priekšmetu konkursos un olimpiādes, kuri aktīvi līdzdarbojās skolas interešu izglītības pulciņos un kuri ar panākumiem pārstāvēja skolu dažādās sporta sacensībās, 29.martā devās nopelnītajā ekskursijā uz Lietuvu.

"Skolas lepnuma" ekskursija
"Skolas lepnuma" ekskursija
"Skolas lepnuma" ekskursija
"Skolas lepnuma" ekskursija
 

Visi kopā apskatījām Lietuvas Anīkšču reģionālo parku, kur staigājām pa koku galotnēm. Tur iepriekšējā gadā tika atklāta unikāla gājēju taka vairākus metrus virs zemes.

Tālāk devāmies uz Krusta kalnu, kurā daudz skolēnu nebija bijuši.

Paldies Ozolnieku Pašvaldībai par šo iespēju un dāvinājumu!

Paldies skolotājām, kuras neatteica un devās līdzi!