"Knipatu" vasaras piedzīvojumi

Kamēr lielākā daļa mūsu skolas skolēnu izbaudīja vasaru, Ozolnieku vidusskolas folkloras kopa "Knipati" aktīvi koncertēja un guva jaunus iespaidus dažādās vasaras aktivitātēs.

"Knipatiem" vasara sākās ar piedalīšanos Jelgavas un Ozolnieku novadu Bērnu svētkos Elejas pils parkā, kur aktīvi rotaļājāmies, dancojām un citiem mācījām gan rotaļas, gan dančus. Savukārt, 23. jūlijā kopā ar visu skolu piedalījāmies Ozolnieku novada svētkos - dziedot un spēlējot gājām garajā gājienā.

"Knipatu" vasara
"Knipatu" vasara
"Knipatu" vasara
"Knipatu" vasara
"Knipatu" vasara
"Knipatu" vasara

Šī gada viens no galvenajiem galamērķiem bija piedalīties Anglas dzirnavu svētkos Igaunijā, Sāremā salā. Turp mēs aizceļojām jūlija beigās - 29. un 30.jūlijā. Šīs divas dienas paskrēja nemanot - apmeklējām Koguvas etnogrāfisko ciemu Muhu salā, bijām Kāli meteorīta krāterī, apskatījām Sāmsalas galvaspilsētu - Kuresāri, pie Sirves bākas lasījām laimes akmentiņus, apskatījām 21m augstās Pangas klintis un koncertējām Anglas vējdzirnavu kompleksā.

Savukārt augusta sākumā (7.-13.08.) "Knipati" piedalījās Iecavas bērnu folkloras kopas "Tarkšķī" organizētajā Vasaras nometnē. Šogad nometne notika Augstkalnes pamatskolā. Nometnes laikā bērni mācījās spēlēt dažādus mūzikas instrumentus - vijoli, kokli, blokflautu, ģitāru, mandolīnu, akordeonu, varganu -, piedalījās dziedāšanas, dejošanas, rokdarbu, sporta, loģikas un citās nodarbībās. Nedēļās garumā aktīvi apmeklēja ne tikai dažādas nodarbības, bet piedalījās arī tematiskajos vakaros, sporta spēlēs, biedējošā spoku gājienā un modes skatē. Nometne noslēdzās ar garu, bet ļoti skaistu un mīļu koncertu!

Paldies, mīļie "Knipati" par atbalstu, mīļumu un aktīvu līdzdarbošanos visas vasaras garumā!

Milzīgs paldies arī vecākiem, vecvecākiem un draugiem par atbalstu!