Skolas koriem panākumi skatē

19.aprīlī Zaļenieku kultūras namā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu koru skate, kurā piedalījās arī abi mūsu skolas kori - 2.-4.klašu koris (diriģente A.Babre) un 5.-12.klašu koris (diriģente R.Bergmane). Katrs koris izpildīja 3 dziesmas - vienu izvēles dziesmu un divas no Jelgavas novada svētku koncerta repertuāra. Abus kolektīvus žūrija novērtēja atzinīgi, piešķirot I pakāpes diplomus. Priecājamies, ka augstākais punktu skaits 9 koru konkurencē ir mūsu mazākajiem dziedātājiem, bet lielākajiem dalīta otrā vieta ar Jelgavas novada apvienoto kori "Asni".

Skolas koriem panākumi skatē
Skolas koriem panākumi skatē
Skolas koriem panākumi skatē
Skolas koriem panākumi skatē

 

Paldies diriģentēm un dziedātājiem par ieguldīto darbu!
Uz tikšanos 20.maijā Jelgavas novada svētku koncertā Elejā, kuru arī mēs papildināsim ar savām skanīgajām balsīm!