KAAP CV Online lekcija „Kā būt veiksmīgam jaunietim darba tirgū?”

27.aprīlī pasākuma “Uzņēmēju dienas Zemgalē” ietvaros 12.klases jaunieši apmeklēja CV Online lekciju “Kā būt veiksmīgam jaunietim darba tirgū?”. Pēc lekcijas skolēniem bija iespēja apmeklēt uzņēmumu stendus. Lekcijas laikā tika aktualizētas tipiskākās jauniešu darbā iekārtošanās problēmas. Lekcijas laikā tika apskatīti sekojoši temati:

  • sevis izzināšana (intereses, spējas, dotumi);
  • pilnveidojamās prasmes un zināšanas ārpusskolas pasākumos;
  • darba pieredze vasaras brīvlaikā;
  • CV veidošana;
  • darba intervija;
  • etiķete.