2019.gada 28.junoijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 10.-12. klašu skolēni Ozolnieku skolā viesos uzņēma Radio 5 “rīta cilvēku” Tomu Grēviņu. Toma motivējošās lekcijas mērķis bija veicināt skolēnu mācīšanās motivāciju, sniegt idejas un pārliecību par to kā veikt karjeras izvēli pēc skolas absolvēšanas.

Runājot par veiksmi, Toms noradīja, ka līdz šai lekcijai nebija iedomājies, ka viņš ir viens no Latvijas veiksmīgākajiem cilvēkiem, bet laikam viņa slava iet viņam pa priekšu. Toms smejas, ka viņš varētu būt viens no Latvijas aizņemtākajiem cilvēkiem gan. Pēc vārdnīcas veiksme nozīmējot  “Prasme, veiklība (darbībā, darbā), kas rada pozitīvu rezultātu”, Toms to arī skaidro  ar savas pieredzes stāstu, kā viņš izmantojot savas prasmes un lielo interesi par radio ir attīstījis savu karjeru, kur arī noder otra veiksmes definīcija “Ļoti labvēlīgu apstākļu kopums, kuri parasti sagadās nejauši”, jo piedāvājumi strādāt Radio SWH, bija apstākļu sakritības, kuras vajadzēja izmantot. Skolēni arī tika iepazīstināti ar to, ka tikt radio ēterā nav tik vienkārši, jo sākumā tiek piedāvāti ētera laiki, kuros ir mazāks klausītāju skaits, un tad ir jāparāda, jāpierāda visas savas zināšanas un prasmes. Toms Grēviņš ir ļoti liels radio patriots, un stāstot par to, kā izvirzīt savas karjeras prioritātes, akcentē, ka, pirmkārt, jāvirzās uz to kas īsti un patiesi interesē. Viesim jau no bērnības ir patikusi mūzika un izzināt visu par un ap mūziku. Toms iedvesmoja skolēnus vadīties pēc savām emocijām un interesēm un izmantot dzīves piedāvātās iespējas un nenoslinkot un piecelties no dīvāna un darīt!

 

Paldies Toozo_web4.jpgmam par pieredzes stāstu un motivējošajiem ceļa vārdiem 12.klasei.

2019.gada 27.maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 7., 8. klases skolēni piedalījās izzinošā nodarbībās par sportista (ekstrēma sporta) karjeras veidošanu un attīstību, darba ikdienu, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Motivējošā runā A. Grīnfelds pastāstīja par savu ceļu uz motosportista karjeru, minot, ka pat esot mācījies mūzikas skolā un kā tas esot iespaidojis pašreizējo sportista dzīvi. Andris iepazīstināja skolēnus ar zināšanām un prasmēm, kuras ir pilnveidojis patstāvīgi un arī par personas īpašībām, kuras ir ļoti izkopis, lai būtu sportists, kurš gūst panākumus. Andris akcentēja,  ka to laiku, ko viņš ir veltījis, lai patstāvīgi pilnveidotos, varēja arī jau pagūt jau pamatskolas laikā, piemēram, laika, darbu plānošana; strādāt, sadarboties komandā; attīstīt pašiniciatīvu. Interaktīvajā nodarbībā skolēni varēja iepazīties ar sportista darba instrumentiem – inventārs, apģērbs un  motocikliem. Andris parādīja pāris paraugdemonstrējumus un arī iepazīstināja ar savas nodarbošanās riskiem, pozitīvajām emocijām un arī par negatīvajiem aspektiem, kas pat likuši pārdomāt sportista karjeras virzību.

ozo_web3.jpg

Paldies Andrim par motivējošo pieredzes stāstu

2019.gada 20.maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 1. - 4. klases skolēni piedalījās izzinošā nodarbībā par kosmosu un kosmonautiem. Nodarbības mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par profesijām, prasmēm, personības īpašībām un karjeras iespējām kosmosa industrijā.

 ozo_web2v1.jpg

Nodarbības laikā P. Irbins iepazīstināja ar skolēnus ar savu pieredzes stāstu, kā viņš tika līdz raķetes būvniecībai. Pauls akcentēja, ka tikai lielā interese un sapnis par kosmosu palīdzēja viņam gan iemācīties lasīt, gan apgūt angļu valodu un arī veicināja citu mācību priekšmetu apguvi. Skolēni uzzināja kādi profesiju pārstāvji strādā kosmosa nozarē (kā, piem., astronauts, zinātnieks, mašīnbūves inženieris, elektrotehniķis, programmētājs u.c. ), kā ari uzzināja kādas būs jaunās profesijas, kuras jau viņi varēs apgūt, kad būs pieauguši. Pirmās klases skolēni bija ļoti zinātkāri un uzdeva arī ļoti daudz jautājumus. Pauls skolēniem izstāstīja, ko darīt jau tagad, lai kļūtu par kosmosa nozares profesijas pārstāvi, kosmosa entuziasta iedvesmoti skolēni pēc nodarbības teica, ka tagad arī paši mājās būvēšot raķetes.

ozo_web2v2.jpg

 Paldies P. Irbinam par iedvesmas mirkļiem, jo skolēniem ļoti patika un visi nodarbību dalībnieki bija ieinteresēti kosmosa zinātnē.

2019.gada 23. maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 10. un 11. klases skolēni izzināja kas ir kreativitāte, apskatot to kā karjeras vadības prasmi un kā darba devēju pieprasītu prasmi. Triju nodarbību mērķis bija apgūt kreativitātes pielietošanu ideju radīšanai, problēmu risināšanai, domāšanas un karjeras attīstības veicināšanai. Nodarbības vadīja pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” trenere, koučs un lektore K. Zaksa.
Pirmajā nodarbībā skolēni izzināja, kas ir kreativitāte, kāda kreativitātei ir nozīme, kāpēc kreativitāte ir darba tirgū pieprasīta prasme. Nodarbības laikā tika apzināts kā var novērtēt savu kreativitāti pēc personīgajām prioritātēm un noteiktiem kritērijiem. Otrajā nodarbībā kreativitāte tika aplūkota no ikdienas skatu punkta, skolēni uzzināja, kā šī prasme palīdzēs labāk strādāt skolā un darbā un pat labāk dzīvot. Skolēni arī pildīja testu, kurā uzzināja cik ir attīstīta katra skolēna individuālā kreativitāte. Trešā nodarbība atklāja, kā darba devēji un darba tirgū tiek novērtēta šī karjeras vadības prasme. Diskusiju grupās skolēni izrunāja kā kreativitāte palīdz virzīties vēlamās profesijas virzienā. Trenere Kristīne pastāstīja, kā kreativitāte darba vidē palīdz attīstīt veiksmīgu karjeru, kas progresē. Paldies trenerei K. Zaksai par izzinošajām nodarbībām, jaunieši izprata, ka kreativitāte kā karjera vadības prasme ir ļoti būtiska un svarīga gan cilvēka personības, gan veiksmīgas karjeras attīstībai.

ozo_web1.jpg

 

2019.gada 8.aprīlī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 3. un 4. klases skolēni piedalījās izzinošā multiplikācijas filmu nodarbībā “Mana karjera kino”, kuru vadīja filmu studijas “Avārijas brigāde” režisors un producents Jānis Cimmermanis. Nodarbības mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par profesijām, prasmēm, personības īpašībām un karjeras iespējām kino jomā.

Nodarbības vadītājs iepazīstināja ar multfilmu kino veidošanas principiem. Vadītājs uzsvēra, ka jebkura kino pamātā ir ideja, ar kuru pēc tam strādā darba grupa. Ar izdomāto ideju lielākoties strādā producents un režisors, bet tam tiek vēl piesaistīti  arī citi profesiju pārstāvji, kā piemēram, video operators, animators, dekorators, scenogrāfs, mākslinieks, komponists, skaņu operators, skulptors u.c. . Jānis arī skaidroja, ka katram multfilmas veidotājam darba ikdiena ir citādāka, bet visiem, kas strādā kino jomā, karjeras izaugsme nozīmē tieši to amatu, kuru kino veidotājs prot vislabāk, jo, kā teic Jānis: “darbinieki ir visur, bet īsti sava amata profesionāļi nav daudz, tāpēc jāattīsta savas labākās prasmes, lai kļūtu par neaizstājamu darbinieku”.  Nodarbības vadītājs norādīja,  ka darbs kino ir ļoti radošs un tāpēc ir svarīgi attīstīt tādas personības īpašības, kā pielāgošanās spēja, kreativitāte, pacietība un prasme  risināt problēmas, kritiski  domāt, fantazēt un arī, protams, noder visas pārējās cilvēka īpašības. Vadītājs uzsver, ka nav īsti viens konkrēts mācību priekšmets, kas speciāli jāapgūst skolā, jo visi mācību priekšmeti  ir  vienlīdz svarīgi, lai strādātu kino jomā.  Jānis arī pastāstīja principus, kā tiek gatavotas multfilmas viņu studijā un aicināja skolēnus eksperimentēt un arī mājās pagatavot savas multiplikācijas filmas. Skolēni attapīgi arī atbildēja uz nodarbības vadītāja jautājumiem un nodarbības noslēgumā skolēni varēja apskatīt  “Avārijas brigāde” veidotos multeņu varoņus “dzīvē”. 

20190513_123706.jpg

20190513_123633.jpg

Rakstu sagatavoja:

Pedagogs karjeras konsultants -

Līga Patupa

  1. martā skolas Mazajā zālē pasākumā “Sarunas ar absolventiem” viesojās pieci Ozolnieku vidusskolas absolventi. Šogad atsaucīgāki biji puiši, kas iepazīstināja ar savām karjeras gaitām pēc Ozolnieku vidusskolas absolvēšanas.

Savu runu sāka R. Hincenbergs, kas pašlaik studē Latvijas Kultūras koledžā, mūzikas menedžmentu. Renāra stāstījumā jūtama aizrautība un ieinteresētība savā izglītības izvēlē, jo viņa studiju programma ietver ne tikai interesantu vieslektoru lekcijas, bet arī daudz praktisku uzdevumu veikšanu. Renāram ir iespēja organizēt pasākumus, veidot savu darba komandu, strādāt cita kolēģa komandā, gatavot pasākumiem scenogrāfiju un daudzas citas lietas, kuras palīdz gūt praksi šajā nozarē.

Rozenbergs ir pagājušā absolvents, kurš savu izglītības izvēli ir saistījis ar multimedijiem, studējot Rīgas Stradiņa universitātē programmā Multimediji un komunikācija. Niks akcentēja, ka studiju process ir daudz saistošāks un patīkamāks, ja izvēlas to, kas tiešām patīk, tad nekas nešķiet tik grūti un nepārvarami. Niks stāstīja, ka pašlaik studijās ir vairāk teorijas, lai veidotu padziļinātākas un konkrētākas zināšanas par mediju jomu, bet nākotnē gaidāma vairāk praktiskā studēšana.  

Zabeļins nosvēries par labu studijām tepat Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Vides un būvzinātņu fakultātē, studiju programmā Vide un ūdensaimniecība. Valters atklāj, ka augstskola ļoti norūda raksturu un patstāvību, jo uzdotos studiju darbus var nokārtot un būt sekmīgs var  tikai tad, ja neko neatliek uz vēlāku laiku. Absolvents atzīst, ka LLU pasniedzēji ir ļoti pretimnākoši un kursa biedri arī ir ļoti izpalīdzīgi, kas arī atvieglo studiju procesu, bet daudz kas ir atkarīgs arī  no paša, lai neiekavētu studijas.

Grinevics arī ir Latvijas Labākās universitātes students un dziļi asinīs ir MEHS, Tehniskās fakultātes   studiju programmas lauksaimniecības inženierzinātne students. Dāvis uzstājās ar prezentāciju, kuras laikā iepazīstināja gan ar savas izglītības izvēles strupceļu, jo visu laiku bijis pārliecināts, ka savu karjeru saistīs ar militāro un aizsardzības jomu, bet jau  pirmajā  studiju gadā saprata, ka izvēle ir kļūdaina. Dāvis saprata, ka nevēlas būt pildīt pavēles, bet vēlas pats dot pavēles un darīt ko inovatīvu, tāpēc sekoja otrajai interešu jomai – tehnikai. Dāvis ir iesaistījies Tehniskās fakultātes studentu pašpārvaldē un tur aktīvi darbojas , organizējot “Mehu dienas 2019”.

E.R. Krūmiņš savu izglītības virzienu nostabilizējis Rīgas Stradiņa universitātē, farmācijā. Edvards ir ļoti apmierināts ar savu izvēli, lai gan studijas ir grūtas, neskaitāmas ķīmijas formulas izrēķinātas, daudzi kolokviji pārrakstīti, tik daudz eksperimenti  uztaisīti, bet, kā uzsver pats Edvards, ir ļoti interesanti un ir to vērts sēdēt nakts stundas un studēt.

Pasākuma otrajā daļā 11. un 12.klašu audzēkņi uzdeva absolventiem eksistenciālos jautājumus par dažādiem studiju dzīves sīkumiem. Apkopojot visu jautājumu atbildes, rodas  viens secinājums, studiju dzīves virzība un dzīves notikumi ir atkarīgi no katra paša – veltītais spēks un laiks studijām, dzīves mērķi, attieksme pret studijām, ja students pats ir pozitīvs un atvērts visi kolokviji un eksāmeni tiek nokārtoti.  

 20190329_120202x.jpg

Sadaļā - KAAP pasākumi

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Izglītības izstāde skola 2019”

 2019.gada 1.martā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 11.,12. klašu skolēni  apmeklēja izglītības izstādi  “Skola 2019”, kuras laikā skolēni guva visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.Ķīpsalas hallē visi skolēni individuāli iepazinās ar izglītības izstāžu stendiem, ar skolu pārstāvjiem pārrunāja studiju iespējas potenciālajās augstskolās, iepazinās ar nākošā studiju gada studiju programmu piedāvājumu. Pēc ekskursijas skolēni arī stāstīja, ka iepazinās arī ar pilnveidošanās iespējām kursos un apmācībās.  Skolēniem ļoti atmiņā palikušas augstskolas, kuras savā stendā sniedza iespēju praktiski darboties un izmēģināt mazu daļu no augstskolas studiju procesa. Izglītības izstāde “Skola 2019” pilnveidoja skolēnu izpratni par izglītības un karjeras izvēles alternatīvām, veicot soli tuvāk savai karjeras izvēlei.

Izglitibs izstade_2018_19.jpg

Rakstu sagatavoja:

Pedagogs karjeras konsultants Līga Patupa

Profesijas_lidosta_2018.jpg

2018.gada 20.decembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 7.klases skolēni brauca mācību ekskursijā uz lidostu. Karjeras attīstības atbalsta pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar lidostā esošajām profesijām, kā arī iepazīties ar to darba vidi un darbam nepieciešamo aprīkojumu.

Ekskursijai bija divas grupas, kamēr viena grupa izzināja lidostu, tikmēr otras grupas uzdevums bija aizpildīt darba lapas ar atjautīgiem uzdevumiem par lidostas vidi un profesijām.   Ekskursijas laikā ikviens skolēns varēja arī iejusties ceļotāja lomā, jo ekskursija notika noteiktā kārtībā, kādai iziet cauri, katrs pasažieris.  Pirmais punkts bija lidojumu reģistrācija, kur apzināja kādi profesiju pārstāvji iesaistās šajā lidostas procesā. Nākošā profesiju izzināšanas vieta bija drošības pārbaude, kurā visi darbinieki veica drošības pārbaudi, bet katrs tomēr to darīja savā postenī (pie rentgena ekrāna, pie metāla pārbaudes rāmja). Caur šo drošības pārbaudes punktu lidosta arī iet darbinieki, katrai skolēnu grupa redzēja pilotu pilna formas tērpā un kā viņu pārbauda. Pēc drošības pārbaudes ekskursijas grupa atradās “Šengenas zonā”, kurā varēja redzēt cik daudz profesiju pārstāvju strādā šajā zonā gan pārdevēji, gan apsargi, gan administratori, gan viesmīļi.  Ekskursija turpinājās braucienā pa lidostas teritoriju pilnveidojot lidostā esošo profesiju sarakstu ar ugunsdzēsējs, policists, dispečers, pilots, lidmašīnu tehniķis, stjuarts u.c. Ekskursijas noslēgumā atgriezāmies bagāžas saņemšanas zonā ar ko arī noslēdzās lidostas profesiju izzināšanas ceļš.

Ekskursijas laikā skolēnos bija vērojama ļoti liela nopietnība, no skolēnu  teiktā “.. es visu laiku domāju, ka būšu par stjuarti! Tas būtu forši, žēl, ka nesatikām kādu stjuarti..”; “..lidostā strādā gandrīz visi profesiju pārstāvji ar kuriem mēs sastopamies arī ikdienā..”