10.maijā, spītējot ziemai pavasarī, 6.c klases skolēni un audzinātāja devās uz Liepāju, lai piedalītos Zelta Zivtiņas Čempionāta pusfinālā. Bruņojušies ar paškrāsotiem kombinezoniem un ozollapas formas karogu, bijām gatavi cīņai un sadraudzībai. Kopīgiem spēkiem atbildējām uz āķīgiem, asprātīgiem un intelektuāliem jautājumiem, veicām mērījumus un pētījumus, vadījām klasesbiedrus, kuriem bija aizsietas acis, tuvāk mērķim. Tā, kopīgi sportojot un atpūšoties, sagaidījām rezultātus, kas vēstīja - 6.c klase no Ozolnieku vidusskolas ir tikuši ZZČ finālā! Kādam tas bija milzīgs un negaidīts pārsteigums, citam - sapņa piepildījums, vēl kādam - pārliecības apstiprinājums.

6.c dosies uz ZZČ Jūrmalā
6.c dosies uz ZZČ Jūrmalā
6.c dosies uz ZZČ Jūrmalā
6.c dosies uz ZZČ Jūrmalā
6.c dosies uz ZZČ Jūrmalā
6.c dosies uz ZZČ Jūrmalā

 

Liels paldies idejas iniciatoram, galvenajam organizatoram un komandas kapteinim Edgaram Markovam, tāpat apbrīnu un pateicību pelnījuši Roberts Lācis un Rūdolfs Muraško - klases sporta gara dzinējspēks, kas nezaudēja cerību un spēku līdz pašam galam.

Līva Skrupska - raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks" finālā

Jau ceturto sezonu LTV piedāvā lieliem un maziem gudriniekiem un gudriniecēm sacensties, lai noskaidrotu viserudītākos skolēnus katrā klašu grupā visā Latvijā. 5. klašu konkursam tika iesniegtas 259 anketas, no kurām tika atlasīti 36 skolēni, trīs pusfinālu dalībnieki. Pusfinālā iekļuva arī Līva Skrupska no 5.b klases. 5. aprīlī, kopā ar Līvu uz pusfināla raidījuma filmēšanu devās arī neliela līdzjutēju grupa no klases.

Raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks"...
Raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks"...
Raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks"...
Raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks"...
Raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks"...

 

19.aprīlī Zaļenieku kultūras namā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu koru skate, kurā piedalījās arī abi mūsu skolas kori - 2.-4.klašu koris (diriģente A.Babre) un 5.-12.klašu koris (diriģente R.Bergmane). Katrs koris izpildīja 3 dziesmas - vienu izvēles dziesmu un divas no Jelgavas novada svētku koncerta repertuāra. Abus kolektīvus žūrija novērtēja atzinīgi, piešķirot I pakāpes diplomus. Priecājamies, ka augstākais punktu skaits 9 koru konkurencē ir mūsu mazākajiem dziedātājiem, bet lielākajiem dalīta otrā vieta ar Jelgavas novada apvienoto kori "Asni".

Skolas koriem panākumi skatē
Skolas koriem panākumi skatē
Skolas koriem panākumi skatē
Skolas koriem panākumi skatē

 

Paldies diriģentēm un dziedātājiem par ieguldīto darbu!
Uz tikšanos 20.maijā Jelgavas novada svētku koncertā Elejā, kuru arī mēs papildināsim ar savām skanīgajām balsīm!

 

Trešdien, 29.martā 7. b klase piedalījās iniciatīvas „Nacionālie dārgumi” videoklipa filmēšanā. Klases skolēni ir aktīvi nacionālo un lokālo dārgumu apmeklētāji, tādēļ arī viņi varēja  izmantot šo lielisko iespēju. Filmēšana notika Pasta salā. Katram skolēnam vajadzēja izvēlēties vienu no objektiem un reklamēt to.

Klase ir apmeklējusi 52 nacionālos un lokālos objektus, kopā ir iegūti 1135  punkti.

Filmēšanās videoklipam
Filmēšanās videoklipam
Filmēšanās videoklipam
Filmēšanās videoklipam
Filmēšanās videoklipam
Filmēšanās videoklipam

Pieminot 25. martu – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, kopš 2009. gada Ozolnieku vidusskolā notiek “Dvēseļu stundas”, kurās skolēni tiekas ar cilvēkiem, kuri bijuši izsūtījumā.

Šogad “Dvēseļu stunda” bija citāda.  6. – 12. klašu skolēni skaudro stāstu par represēto cilvēku izdzīvošanu Sibīrijā izjuta un sevī pārdzīvoja, noskatoties Viestura Kairiša filmu “Melānijas hronika”.

Pieminot 25. martu
Pieminot 25. martu
Pieminot 25. martu
Pieminot 25. martu