Drošības mēneša ietvaros 20.septembrī 4. klašu skolēni piedalījās nodarbībās par drošību pie dzelzceļa, kuras interesantā un aizraujošā veidā vadīja Latvijas dzelzceļa darbiniece Māra Baumane. Skolēni uzzināja, kā droši uzvesties uz perona, kā droši šķērsot sliedes, pēc multfilmu noskatīšanās ļoti aktīvi analizēja redzētās kļūdas, atbildēja uz jautājumiem un par pareizām atbildēm saņēma Latvijas dzelzceļa dāvanas.

Nodarbības par drošību pie dze...
Nodarbības par drošību pie dze...
Nodarbības par drošību pie dze...
Nodarbības par drošību pie dze...
Nodarbības par drošību pie dze...
Nodarbības par drošību pie dze...

14. septembra pēcpusdienā Ozolnieku vidusskolā notika Dzejas dienu konkurss 5.-6. klašu komandām (literatūras un dzejas interesentiem).

Skolēni tika aicināti veikt radošus uzdevumus - papildināt dzejoli ar pašu izvēlētiem, oriģināliem vārdiem, aplicēt dzirdēto dziesmu un atrast savdabīgiem faktiem īstos dzejnieku uzvārdus.

Darbs ritēja grupās spraigi un radoši. Svētku noslēgumā izskanēja pašu sacerēti garadarbi.

Dzejas dienu konkurss
Dzejas dienu konkurss
Dzejas dienu konkurss
Dzejas dienu konkurss
Dzejas dienu konkurss
Dzejas dienu konkurss

1.septembrī skolā viesojās iniciatīvas „Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” koordinatore Elīna Miķelsone, lai pasniegtu balvas 8.b klasei. Jaunieši saņēma pateicību no  iniciatīvas patroneses, Latvijas Valsts prezidenta kundzes Ivetas Vējones.

9.oktobrī  jaunieši dosies ekskursijā uz Rīgas pili, kur notiks tikšanās ar iniciatīvas patronesi un sarunas pie tējas tases. Otra balva - ciemošanās uzņēmumā „Ķiploku pasaule”.

Pagājušajā mācību gadā jaunieši pieteica  un apmeklēja 200  lokālos un nacionālos dārgumus.

8.b klase dodas uz Rīgas pili
8.b klase dodas uz Rīgas pili

29.maijā 7.b klase devās mācību gada noslēguma  ekskursijā uz Liepāju. Liepājā jaunieši iepazinās ar pilsētu – apmeklēja Latvijas  mūziķu slavas aleju, Rožu laukumu, piemiņas un satikšanās vietu- Spoku  koks un Liepājas himnas tēlu skulptūras, Karostu un cietumu, Ziemeļu molu un fortus, kā arī koncertzāli „Lielais dzintars.” Karostas cietumā jaunieši uz neilgu laiku iejutās cietumnieku lomā un piedalījās šovā „Nokļuvis aiz restēm.”

Pa ceļam uz Liepāju jaunieši apmeklēja O. Kalpaka piemiņas vietu- muzeju „Airītes,” kur piedalījās muzejpedagoģiskajā nodarbībā par karavīru ikdienu.

7.b klases ekskursija uz Liepā...
7.b klases ekskursija uz Liepā...
7.b klases ekskursija uz Liepā...
7.b klases ekskursija uz Liepā...
7.b klases ekskursija uz Liepā...
7.b klases ekskursija uz Liepā...

 

27.maijā Jūrmalā notika ZZ čempionāta fināla festivāls. Neaprakstāmas ovācijas, prieks un gandarījums dzirdot nosaucot mūsu  9.b klases vārdu, ka izcīnīta 2.vieta savā vecuma grupā valstī. Balvā visiem Samsung telefoni! Mēs gājām uz mērķi un esam priecīgi par paveikto!

9.b 2. vieta ZZ čempionātā
9.b 2. vieta ZZ čempionātā
9.b 2. vieta ZZ čempionātā
9.b 2. vieta ZZ čempionātā
9.b 2. vieta ZZ čempionātā
9.b 2. vieta ZZ čempionātā

Laikapstākļi mūs lutināja un 26. maija vakarā, skolas sporta laukumā, pēc vairāku gadu pārtraukuma, tika atjaunota ļoti jauka tradīcija – Ģimeņu pēcpusdiena. Kopā bijām sapulcējušās sešpadsmit ģimenes - piecdesmit seši lieli un mazi cilvēciņi. Ar sportisku azartu ģimenes veica dažādus veiklības un precizitātes uzdevumus. Brīvajā brīdī vecākiem un bērniem bija iespēja radoši darboties – pīt veiksmes aproces, izgatavot sapņu ķērāju, padzert zāļu tēju un stiprināties ar atnesto cienastiņu.

Vērīgie tiesneši sporta staciju rezultātus piefiksēja un ierakstīja īpaši izveidotā punktu skaitīšanas kartītē. Pasākuma beigās katra ģimene saņēma slavinājumu-diplomu par piedalīšanos. Visi ģimeņu rezultāti ir rūpīgi saskaitīti un 1. septembrī svinīgi sveiksim 1.,2. un 3. vietas ieguvējus.

Ģimenes diena
Ģimenes diena
Ģimenes diena
Ģimenes diena
Ģimenes diena
Ģimenes diena

 

Ar publikas ovācijām aizvadīts ilgi gaidītais notikums - "Dziedi ar skolotāju"!

Šovam bija pieteikušies 13 skolotāji - Anete Branka, Agnese Čīka, Laura Branta, Inese Mičule, Inga Pētersone, Lelde Lulle, Ērika Vugule, Rita Dilāne, Evita Dambīte, Lolita Meinharde, Mārīte Vasele un Everita Borisova.

Dziedi ar skolotāju
Dziedi ar skolotāju
Dziedi ar skolotāju
Dziedi ar skolotāju
Dziedi ar skolotāju
Dziedi ar skolotāju

 

Skolotājas kopā ar skolēniem izpildīja dažādas latviešu estrādes dziesmas. Skanēja arī viena dziesma vācu valodā, ko izpildīja Irita Semane ar vācu valodas apguvējiem. Priekšnesumi bija ļoti pārdomāti - bija gan horeogrāfija, gan saskaņoti tērpi, gan baudāms muzikālais izpildījums. Vakara vadītāja tēlā iejutās Ozolnieku novada amatierteātra aktieris Ivars Mozga. Katru priekšnesumu vērtēja žūrija - Klāra Stepanova, Ingars Babčuks un Latvijā zināmā dziedātāja Sabīne Berezina, kura mūs iepriecināja arī ar savām dziesmām. Iespaidīgs ir dalībnieku skaits - 104. Skatītāji smaidīja, dziedāja līdz un ar skaļām ovācijām atbalstīja katru priekšnesumu. Prieks par šova dalībnieku radošumu un uzņēmību. Mūsu skolā ir ļoti daudz talantīgu skolēnu un skolotāju, kuri kopā var paveikt milzu darbus! Tiešām lepojamies! Iesāktais ir jāturpina, tāpēc uz tikšanos jau nākamgad!