Apņemies kopā ar Skolēnu domi!

Arī uzsākot 2. semestri, Skolēnu dome aicina skolēnus iepazīties tuvāk! Tāpēc šoreiz kopā dalāmies ar savām apņēmībām. Kur šogad vēlies aizceļot? Ko darīt vairāk/mazāk? Ko nogaršot? Ko jaunu iemācīties? Bez šiem svarīgajiem jautājumiem ar informatīviem plakātiem centāmies dot padomus, kā laicīgāk pamosties, ātrāk un veiksmīgāk iemācīties jaunu valodu, aizraujošāk lasīt un  produktīvāk plānot savu dienu! Aktīvākam gada sākumam bija iespēja pagriezt riņķi, kā arī paņemt motivāciju, kura, mēs ļoti, ļoti ceram, Tev noderēs, ja ne līdz gada beigām, tad vismaz šo mēnesi!

Apņemies kopā ar Skolēnu domi!
Apņemies kopā ar Skolēnu domi!
Apņemies kopā ar Skolēnu domi!
Apņemies kopā ar Skolēnu domi!
Apņemies kopā ar Skolēnu domi!
Apņemies kopā ar Skolēnu domi!

 

Šajā semestrī smaidīsim vēl priecīgāk, smelsim zināšanas lielākām saujām, elposim dziļāk! 

Skolēnu dome