Zemgales reģiona mūzikas olimpiādē 3.vieta

23.martā Jelgavas 4.vidusskolā notika Zemgales reģiona mūzikas olimpiāde, kurā Ozolnieku novadu pārstāvēja mūsu skolas 8.b klases skolniece Kristiāna Putniņa, iegūstot 3. vietu.

Iepriekš olimpiādes II kārtā - Ozolnieku un Jelgavas novadā - Kristiāna ieguva augstāko punktu skaitu un 1.vietu, kas deva iespēju piedalīties III kārtā.
Mūzikas olimpiāde ir sarežģīta un sastāv no vairākām daļām: mūzikas teorijas, kurā ir gan mūzikas klausīšanās, gan teorētiskie jautājumi par skaņdarbu autoriem, žanriem, laikmetiem, atskaņotājsastāviem, mūzikas izteiksmes līdzekļiem u.c.; solfedžo un ritma prasmēm (katrs dalībnieks izlozē 1 ritma un solfedžo piemēru un uz vietas atskaņo); tautasdziesmas dziedāšanas a cappella (bez pavadījuma)  un savas sacerētās kompozīcijas atskaņošanas (iesniedzot žūrijai nošu pierakstu).
Paldies Kristiānai par apzinīgu un centīgu gatavošanos olimpiādei! Prieks un gandarījums par rezultātiem!