Es daru tā

Sociālo zinību metodiskās grupas skolotāji 28. martā sanāksmē “Es daru tā” dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem.

Sociālo zinību skolotāja Guna Stūrmane stāstīja, kā 8. klasē tika apgūta tēma par atkarībām, izmantojot skolotājas sagatavotos materiālus.

Es daru tā
Es daru tā
Es daru tā

 

Vēstures skolotāja Ērika Vugule runāja par savu pieredzi mūsdienīgu avotu izmantošanā, 10. klasē mācot par kristīgās ticības agrīno kultūru.

Maija Kārkliņa iepazīstināja ar muzejā izveidoto Ozolnieku skolā mācījušos dzimtu koku “Paaudžu pēctecība Ozolnieku skolā”.