"Es daru tā"

3.aprīlī latviešu valodas un literatūras skolotāju MG notika ikgadējais seminārs “Es daru tā”.

Skolotājas dalījās pieredzē par to, kā labāk organizēt darbu klasē, kurā integrēti skolēni ar speciālām vajadzībām.

Metodiskās grupas seminārs
Metodiskās grupas seminārs
Metodiskās grupas seminārs
Metodiskās grupas seminārs
Metodiskās grupas seminārs
Metodiskās grupas seminārs

 

Notika domu apmaiņa par darba lapu veidošanu individuālajam un diferencētajam darbam latviešu valodas un literatūras stundās, kā arī par prezentāciju izmantošanu mācību vielas labākas uztveres nodrošināšanai.

Raisījās diskusija par to, kā ieinteresēt skolēnus literāta personības izpētei.

Semināra noslēgumā skolas bibliotekāre Veneranda Trokša iepazīstināja skolotājas ar jaunākajiem metodiskajiem materiāliem un grāmatām.

MG vadītāja L. Andersone