Starptautiskā studentu matemātikas olimpiāde

Starptautiskā studentu un skolēnu matemātikas olimpiāde, Latvijas 44. atklātā matemātikas olimpiāde

18.martā LLU notika Starptautiskā studentu matemātikas olimpiāde, ko organizēja LLU Informāciju tehnoloģiju fakultātes Studentu pašpārvalde  sadarbībā ar Matemātikas katedru. Uz Olimpiādi bija pieteikušies 81 dalībnieks no 18 izglītības iestādēm: 22 pašmāju studenti, 19 student no Lietuvas (Šauļu Universitāte un Aleksandra Stulginska Universitāte), 3 studenti no Igaunijas (EMU), kā arī vairāku Latvijas augstskolu studenti: Rīgas Tehniskā Universitātes (RTU), Ventspils Augstskolas, Liepājas Universitātes un Latvijas Universitātes. Olimpiādē piedalījās arī LLU Erasmus+ apmaiņas studenti no Portugāles (Instituto Politecnico Braganca).

Starptautiskā studentu matemāt...
Starptautiskā studentu matemāt...
Starptautiskā studentu matemāt...
Starptautiskā studentu matemāt...

 

Tā kā Olimpiādes līmenis nepārsniedz vidusskolas zināšanas, taču var pielietot arī augstskolā iegūtās zināšanas, jau trešo gadu uz olimpiādi tiek aicināti LLU Informācijas Tehnoloģiju fakultātes sadarbības izglītības iestāžu audzēkņi. Šogad Olimpiādē piedalījās Jelgavas tehnikuma un Saldus tehnikuma audzēkņi, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 6.vidusskolas un Ozolnieku vidusskolas skolēni. Olimpiāde ietvēra divas daļas: individuālo konkursu un darbu komandās. Darbs komandās piecu - septiņu dalībnieku sastāvā ietvēra divu kombinatorās ģeometrijas uzdevumu atrisināšanu, kā arī studentu-skolēnu hobiju sasaistes ar matemātiku apzināšanu. Komandu darbā pirmo vietu izcīnīja komanda ar numuru 9, kuras sastāvā bija Ozolnieku vidusskolas 11a klases skolniece Santa Ģingule.

Paralēli olimpiādei seminārā – diskusijā tikās universitāšu mācībspēki, kas studiju procesā lasa matemātikas priekšmetus. Seminārā tika diskutēts par aktualitātēm matemātikas mācīšanā. Ar ziņojumu „Mathematics with MATLAB” uzstājās arī matemātikas skolotāja Sarmīte Čerņajeva. Olimpiādes mērķis bija veicināt interesi par matemātiku jaunatnes vidū, nodrošinot radošu iespēju tās piemērošanai, veicināt sadarbību starp jauniešiem ar līdzīgām interesēm. Tāpēc piedalīties Olimpiādē bija aicināti tie, kuriem matemātika labi padodas, kurus interesē matemātiska rakstura problēmas, kā arī visi tie, kuri vēlas izmēģināt savus spēkus matemātikas sacensībās.

2017.gada 23. aprīlī Rīgā notika Latvijas 44. atklātā matemātikas olimpiāde, kurā piedalījās 6. klases skolēni: Jana Andersone, Paula Ķirse, Kārlis Strautnieks, Laura Rūja (skolotājas Lilija Menska).

Piedalījās arī 11a klases skolēni: Santa Ģingule,  Vadims Vaščenko un Helvijs Staļģis (skolotājas Sarmīte Čerņajeva).

Paldies vecākiem par atbildīgu, jauku, zinātkāru, apzinīgu bērnu audzināšanu! Īpašs prieks un liels paldies par darbu skolotājiem!

Paldies skolas vadībai par rasto iespēju apmeklēt olimpiādes!