Es daru tā

Aprīļa sākumā pieredzē dalījās Dabaszinātņu MG skolotāji.

Skolotāja Aina Krūmiņa „Ģeogrāfijas ziņās” demonstrēja kā internetā pieejamo aktuālo informāciju var izmantot ģeogrāfijas stundās. Varējām novērtēt kā 8. klases skolēni zināšanas var apgūt tēmā „Zemestrīces Itālijā” un 10.klase tēmā „Bēgļi pasaulē un Eiropā”.

Skolotāja Lilita Brizga dalījās pieredzē kā veiksmīgāk skolēniem strādāt ar tekstu – kā pašiem veidot jautājumus pēc būtības. Tas liek iedziļināties tekstā, kā arī attīsta lasītprasmi.

Skolotāja Inna Galviņa dalījās pieredzē par IT izmantošanu. Demonstrēja kā izmantot dažādas interneta vietnes, piemēram, vielas mācīšanās procesā, atkārtošanā un nostiprināšanā, kā vienā slaidā ievietot vairākus attēlus un kā vietnē miksike.lv atvieglot mācīšanos ar teksta palīdzību.

Un ķīmijas skolotāja Lolita Meinharde stāstīja par spēļu izmantošanu mācību procesā. Demonstrēja izveidoto spēli (par pamatskolas kursu), kuras izspēlē 9.klases pavasarī vai arī 10.klases rudenī, atkārtojot iepriekš apgūto un zināmo.

Dabaszinātņu MG vadītāja Lolita Meinharde