Paveiktais rudenī

PAVEIKTAIS RUDENĪ (latviešu valodas un literatūras MG)

Rit 2. mācību mēnesis, un nu jau varam palūkoties uz paveikto.

Septembris, kā parasti, tika vadīts Dzejas dienu noskaņās. Dažādās aktivitātēs varēja piedalīties ikviens skolēns.

Par dzeju un dzejniekiem skolotājas audzēkņus rosināja domāt arī literatūras stundās. Skolas bibliotēkā bija skatāma dzejas krājumu izstāde, ar grāmatām strādāja dažādu klašu skolēni: 2.a, 2.b, 4.c, 6.c u. c.

Septembra sākumā tika atzīmēta Starptautiskā rakstītprasmes diena. 5. - 12. klašu skolēni rakstīja diktātus. Noteicām labākos pareizrakstības pratējus, un tādu mūsu skolā ir daudz.

Septembra 3. nedēļā bija skaistāko rokrakstu konkurss. Bet 5. - 6. klašu komandas sacentās Dzejas pēcpusdienā, ko organizēja skolotājas Agnese Čīka un Renāte Zara.

Ko darām oktobrī?

Mūsu skolēni piedalās dažādos ar valodu un literatūru saistītos pasākumos, piemēram, Roberta Mūka radošu darbu konkursā, konkursā “Kas manu tautu dara stipru?”. Esam saņēmuši nolikumu 5. - 6. klašu skolēnu erudītu konkursam ”Teci, teci, valodiņa!”, kas notiks novembrī. Sāksim gatavoties tam.

Oktobrī 5. - 6. klasēs meklēsim izteiksmīgāko lasītāju, kā arī visiem audzēkņiem būs iespēja piedalīties domrakstu konkursā, kurš nu jau notiks otro mācību gadu.

Priecājamies par visiem latviešu valodu un literatūru mīlošiem skolēniem un vēlam veiksmi visos mācību gada pasākumos! Esiet arī turpmāk atsaucīgi!

Latviešu valodas un literatūras MG vadītāja L. Andersone