Noslēgusies matemātikas un informātikas nedēļa

Noslēgusies matemātikas un informātikas nedēļa, tās rezultāti!

Skolas matemātikas olimpiādes rezultāti:

Noslēgusies matemātikas un inf...
Noslēgusies matemātikas un inf...
Noslēgusies matemātikas un inf...
Noslēgusies matemātikas un inf...

 

 • 5. klasē (skolotāja Aleksandra Kukare) 1. vietu dala - Ovsjanko Adriana un Ķirpluka Marita. 2. vietā - Tukāns Armands.
 • 6. klasē (skolotāja Sigita Krauze) 1. vietu dala - Kitija Donga un Līva Skrupska, bet 2. vietu - Jānis Vaškevics un Oskars Vaselis. 3. vietu dala Iosifs Teļatņikovs un Leila Bredika.
 • 9.a klases skolas olimpiādes uzvarētāji (skolotāja Sigita Krauze) : 1. vietā - Kristaps Briks – Dravnieks,  2. vietā - Raivis Golubevs. 3. vieta - Laurai Kristiānai Jurevičai.
 • 9.b klasē ( skolotāja Inna Galviņa): 2. vietu dala Meģija Stepanova un Letīcija Laura Mote, bet 3. vietu ieguva Santa Daniela Krūza un Tadas Jurginauskis.

Priecēja arī 6. klases radošais darbs: “Ornamentu veidošana ar ģeometriskām figūrām”.

 • Skolas matemātikas olimpiādē 11. klasē (skolotāja Sarmīte Čerņajeva) 1. vietu ieguva Estere Krūmiņa, 2. vietu – Samanta Paula Grinevica, bet 3. vietu dalīja Katrīna Plane un Reinis Tīsis.
 • 12. klasēs (skolotāja Sarmīte Čerņajeva) 1. vietu ieguva Helvijs Staļģis, bet 2. vietu – Elza Gržibovska. 3. vietu dalīja Vadims Vaščenko un Edvards Rainers Krūmiņš.

Konkursa un olimpiāžu rezultātus skolēni var uzzināt pie saviem matemātikas skolotājiem.

Šajā nedēļā notika arī privātās vidusskolas "RIMS" organizētais ikgadējais MMC-Pangea (Meridian Maths competition) matemātikas konkurss 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9. klašu skolēniem. Tajā piedalījās:

 • 3. klašu skolēni -Kristofers Kronbergs, Roberts Dīriķis un Laine Kupriša;
 • 4. klases pārstāvēja Mārtiņš Rubezis, Kārlis Neija un Sāra Boitmane;
 • 5. klases - Edgars Brūniņš, Kristiāna Estere Punga un Līva Ločmele;
 • 6. klases pārstāvēja Jānis Vaškevics, Paula Ezermane, Līva Skrupska, Kārlis Ošs, Elīza Zeltiņa un Elizabete Ozola;
 • 7. klases - Kārlis Strautnieks, Edgars Markovs;
 • 9. klases - Elīna Liepiņa un Kristiāna Putniņa.

Gaidām pirmās kārtas rezultātus līdz 2018. gada 8. janvārim, kad tie tiks publicēti vidusskolas “ RIMS” mājas lapā, lai uzzinātu, kuri skolēni piedalīsies konkursa 2. kārtā.

Mēs varam lepoties ar labajiem skolēniem! Paldies vecākiem par atbildīgu savu pienākumu pildīšanu un jauku, zinātkāru, apzinīgu bērnu audzināšanu! Īpašs prieks un liels paldies par darbu skolotājiem!

Turpinām gatavoties Jelgavas un Ozolnieku novadu matemātikas olimpiādei!

22. novembrī matemātikas un informātikas MG rīkoja semināru praktikumu: „Es daru tā”.

Semināra tēmas:

 • Guna Cicena - Skolēna pašvērtējums par tematu „Saskaitīšana un atņemšana 5. klasē”;
 • Sarmīte Čerņajeva - Mācību līdzeklis „ Elementārās matemātikas pamati”;
 • Ilona Ekmane - "Daļas";
 • Inna Galviņa - “Līdzīgi trijstūri”;
 • Sigita Krauze - “Nestandarta uzdevumu risināšana 6. klases matemātikas stundās un fakultatīvajās nodarbībās”;
 • Aleksandra Kukare - “Teksta uzdevumu sastādīšana un risināšana 5. klasei”;
 • Lilija Menska - “Taisnsstūra paralēlskaldnis”;
 • Agita Ozola - “Praktiskie darbi informātikā 6. klasei”;
 • Dainis Šantars - „ Programmēšanas valodas sastāvdaļas" tēmas apguvei "Datu tipi un konstantes".

Skolotāji tēmu izklāstā atspoguļoja pedagoģisko meistarību apvienojumā ar informācijas komunikāciju tehnoloģiju piedāvātajām iespējām. Pedagogiem bija iespēja kopīgi apspriest stundās notiekošo, katrs tika uzklausīts un saņēma citu kolēģu komentārus. Dalībnieki novērtēja pasākumu kā lietderīgu, jo tika ne vien iegūta vērtīga informācija, ko pielietot savā praksē, bet arī apzināti turpmākie soļi mācību procesa pilnveidošanā.