Dabaszinātņu nedēļā "Aizraujoši eksperimenti ķīmijā"

Dabaszinātņu nedēļas laikā, 28. novembrī, 3. un 4. klašu skolēni vēroja interesantus un aizraujošus eksperimentus ķīmijā, ko viņiem demonstrēja 9.b klases skolēni Santa Daniela Krūza, Megija Stepanova, Letīcija Laura Mote un Zemgus Tauriņš.

Katru eksperimentu pavadīja interesants skaidrojums, un ik reizi notika kāds "mazs un krāsains brīnums", kas neatstāja vienaldzīgu nevienu mazo skatītāju.

Dabaszinātņu nedēļa
Dabaszinātņu nedēļa
Dabaszinātņu nedēļa
Dabaszinātņu nedēļa
Dabaszinātņu nedēļa
Dabaszinātņu nedēļa

 

Gatavojot demonstrējumus, 9.b klases skolēni padziļināja savas zināšanas ķīmijā, veicot dažādus laboratorijas darbus.

Paldies ķīmijas skolotājai Lolitai Meinhardei par radošu un mērķtiecīgu darbu ar talantīgajiem skolēniem, iesaistoties ESF projekta "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" pasākumu īstenošanā.

Direktores vietniece izglītības jomā Everita Borisova