Dabaszinātņu nedēļas pasākums "Brīnumainā fizika"

 

Dabaszinātņu nedēļas laikā 29.novembrī 3. un 4. klašu skolēni apciemoja fizikas kabinetu, kur viņus sagaidīja 9.a klases skolnieces Ketija Rause, Jana Stankovska un Viktorija Kaija Vītiņa un 9.b klases skolnieces Elīna Liepiņa un Patrīcija Kovaļenko. Meitenes sākumskolas skolēniem bija sagatavojušas interesantus un atraktīvus priekšnesumus, kur skolēni novēroja, domāja un mēģināja izskaidrot fizikas likumus. Dažus eksperimentus skolēni varēja veikt arī paši, atklājot, "kā tas darbojas".

"Brīnumainā fizika"
"Brīnumainā fizika"
"Brīnumainā fizika"
"Brīnumainā fizika"
"Brīnumainā fizika"
"Brīnumainā fizika"

 

Kā stāstīja 9.a un 9.b klases meitenes un fizikas skolotāja, sagatavošanās laikā ir pārlasītas dažādas fizikas grāmatas, atrasti un izmēģināti dažādi eksperimenti, līdz atlasīti vislabākie, bet vispārdrošāko ideju realizācijā iesaistīti arī vecāki, kas sagādāja nepieciešamās sastāvdaļas.

Paldies vecākiem par atbalstu! Paldies fizikas skolotājai Innai Galviņai par ieguldījumu darbā ar talantīgajiem skolēniem, iesaistoties ESF projekta "Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai" pasākumos!

Direktores vietniece izglītības jomā Everita Borisova