APU līderi II semestra vidū

Jau trešo mācību gadu Ozolnieku vidusskolā darbojas programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” jeb APU. Skolēni aktīvi krāj žetonus par uzvedību stundās un starpbrīžu laikā, kā arī tos iegūst, piedaloties konkursos, olimpiādēs un citos nozīmīgos pasākumos pārstāvot Ozolnieku vidusskolu.

Apkopojot rezultātus, APU komanda noskaidroja šī brīža (2017./2018.mācību gada II semestra pirmās puses) aktīvākās žetonu vākšanas klases, aktīvākos skolēnus – pozitīvo piezīmju vācējus un aktīvākās skolotājas – pozitīvo piezīmju licējas.

Rezultāti ir sekojoši:

Aktīvākās klases:

2.-4.klašu grupā 2.b klase

5.-7.klašu grupā 6.b klase

8.-12.klašu grupā 10.klase

Pozitīvākie skolēni:

2.klašu grupā Agnija Greiškāne (2.c)

3.klašu grupā Madara Rasa Jureviča (3.a)

4.klašu grupā Zhang Jinshuo (4.a)

5.klašu grupā Baiba Strika (5.c)

6.klašu grupā Madara Elizabete Balode (6.b)

7.klašu grupā Nanija Burkāne (7.c)

8.klašu grupā Anna Buholca (8.a)

9.klašu grupā Anete Vīnava (9.a)

10.-12.klašu grupā Darja Škļarova (10.kl.)

Dāsnākās skolotājas:

Sākumskolas skolotāju grupā Maija Neļķe

Latviešu valodas skolotāju grupā Renāte Zara

Dabaszinību skolotāju grupā Laura Stepiņa

Svešvalodu skolotāju grupā Svetlana Žukova

Sociālo zinību skolotāju grupā Guna Stūrmane

Mākslas priekšmetu skolotāju grupā Kristīne Bolšteine

Matemātikas skolotāju grupā Guna Cicena

 

Paldies visiem par pozitīvu uzvedību un attieksmi!

Lai veiksmīgs visiem atlikušais mācību gads!


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg