Stundu izmaiņas 5.-7. klasēm

Piektdiena, 24.01.2020.

Skolā nav skolotājas: L.Menska, R. Bērziņa, L.Niedola, A.Krūmiņa, L.Meinharde

Stunda

5.a klase

5.b klase

5.c klase

6.a klase

6.b klase

6.c klase

6.d klase

7.a klase

7.c klase

1.

       VĀCU val. gr. nenotiek          

2.

   

MAT 1.gr.

213.kab.

 

         

3.

 

MAT 1.gr.

213.kab.

           

4.

                 

5.

     

MAT

1(I), 1(II), 2(I).gr. 

G.Strades 

111.kab.

G.Cicena

215.kab.  

MAT

1(I), 1(II), 2(I).gr. 

G.Strades

 111.kab.

G.Cicena

215.kab. 

MAT

1(I), 1(II), 2(I).gr. 

G.Strades 

111.kab.

G.Cicena

215.kab. 

MAT

1(I), 1(II), 2(I).gr. 

G.Strades 

111.kab.

G.Cicena

215.kab.

 

303.kab.

MŪZ

KL st.

nenotiek

6.

         
   

MAT 2.gr. 

dala 1/2 215.kab.

312.kab. 

MAT 2.gr. 

dala 1/2 215.kab.

312.kab. 

7.

       

8.

9.

           

jenotiweb.jpg

ossweb.jpg  domeweb.jpg

Citas klašu grupas