Stundu izmaiņas 8.-12. klasēm

Pirmdiena, 09.12.2019. (skolā nav skolotājas - L.Lulle-Pētersone, I.Vaškevica, Ē.Vugule, I.Galviņa, R.Īve-Zaķe, A.Rjabova, L.Niedola)

Stunda

8.a klase

8.b klase

8.c klase

9.a klase

9.c klase

10. klase

11. klase

12. klase

1.

   

2.

Literat. 317.kab. (pārcelta no otrdienas 7.st.)    

3.

 

4.

Pas.vēst. 317.kab. 

   

5.

      Latv. v. 322.kab.   

6.

         

7.

    nenotiek      nenotiek (pārcelta uz 5.st.)  

8.

   nenotiek (pārcelta uz otrdienas 1.st.)  

9.

jenotiweb.jpg

ossweb.jpg  domeweb.jpg

Citas klašu grupas