No 13. - 24. februārim mūsu skolā norisinājās Svešvalodu nedēļa. Šajā gadā, gaidot Latvijas 100. jubileju, izvēlējāmies tēmu “Latvija”, tādējādi visās svešvalodās (angļu, vācu un krievu) skolēni runāja, rakstīja un veica dažādus radošus uzdevumus saistībā ar šo tēmu. Skolēni veidoja prezentācijas un plakātus, reklamēja Latvijā ražotas preces un produktus, sastādīja jautājumus krustvārdu mīklām un centās atminēt klasesbiedru sastādītās mīklas, skaitīja dzejoļus un dziedāja dziesmas.

Svešvalodu nedēļa
Svešvalodu nedēļa
Svešvalodu nedēļa
Svešvalodu nedēļa
Svešvalodu nedēļa
Svešvalodu nedēļa

Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde Lietuvā

25.februārī, Lietuvā notika Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde (HSPSMO), ko organizē Šauļu Universitāte sadarbībā ar LLU Matemātikas katedru. Šī olimpiāde ir labās prakses piemērs starptautisko projektu rezultātu ilgtspējai, jo tradīcija rīkot Starptautisko studentu matemātikas olimpiādi tika iedibināta 2011. gadā Latvijas – Lietuvas sadarbības projekta "Pārrobežu sadarbības tīkls matemātikas kompetenču iekļaušanai reģiona sociālekonomiskajā attīstībā" (MATNET) ietvaros, un šogad tā tika organizēta jau septīto reizi.  

Swedbank skolas programmas “Dzīvei gatavs!” ietvaros Staņislavs Davidovičs (analītiķis Uzņēmumu apkalpošanas nodaļā) un Valerija Jurevica (klientu konsultante Jelgavas filiālē) ciemojās Ozolnieku vidusskolā, lai dalītos ar pieredzi un motivētu jauniešus mācīties. Tika novadīta matemātika, kur jaunieši praktiski Excel programmā veica aprēķinus, lai noskaidrotu, kurā brīdī akcijas labāk pirkt un kurā brīdī pārdot. Angļu valodā jaunieši aizdomājās par profesijām, kuras nākotnē vairs nebūs pieprasītas, kuras varētu izzust. Runāja par prasmēm, kuras būs nepieciešamas, lai veidotu veiksmīgu karjeru.

Swedbank skolas programma “Dzī...
Swedbank skolas programma “Dzī...
Swedbank skolas programma “Dzī...
Swedbank skolas programma “Dzī...

 

Pēc veiksmīgi aizstāvētajiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem 2. februārī, dienu vēlāk (3. februārī) 10. un 11. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Vispirms devāmies uz Jūgendstila muzeju, apskatījām jūgendstila namus Elizabetes ielā un tālāk - uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.

Mācību ekskursija "Rīgas jūgen...
Mācību ekskursija "Rīgas jūgen...
Mācību ekskursija "Rīgas jūgen...
Mācību ekskursija "Rīgas jūgen...

Veicinot interesi par matemātiku, jau ceturto gadu Ozolnieku vidusskolas skolēni piedalās privātās vidusskolas “RIMS” matemātikas olimpiādē. Šogad olimpiādē varēja piedalīties 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. klašu skolēni. Olimpiādes pirmā kārta  notika skolā. 1. februārī olimpiādes darbus pildīja trešo klašu skolēni Sāra Boitmane un Mārtiņš Rubezis. Ceturto klašu grupā uzdevumus risināja Marta Vildava, Līva Ločmele, Edgars Brūniņš un Artūrs Tamisārs, bet piekto klašu grupā - Evelīna Gunita Bumbiere, Paula Ezermane, Elizabete Ozola, Līva Skrupska, Jānis Vaškevics, Elīza Zeltiņa un Renārs Balinskis.

Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...

 

No 30. janvāra līdz 3. februārim Ozolnieku vidusskolā notiek projektu nedēļa. 1. - 8. klašu skolēni sākuši strādāt pie izvēlētajām tēmām, vidusskolēni gatavojas zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanai, bet izlaiduma klašu skolēni raksta izmēģinājuma eksāmenu darbus.

Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā