„Ziemeļu gaisma – 2016”

Nordplus Pieaugušo izglītības projekts Nr. NPAD-2013/10268 “Sadarbība iedzīvotāju matemātikas prasmju sekmēšanai ilgtspējīgas attīstības un labklājības kontekstā” (MathPRO)” izvirzīts  Ziemeļu Ministru padomes programmas NORDPLUS 2012-2016 projektu kvalitātes balvas konkursam „Ziemeļu gaisma – 2016”. Balvu pasniegšanas ceremonija notiks šī gada 24. novembrī plkst. 15.00 Alberta viesnīcas zālē, Dzirnavu ielā 33.

Projekts tika īstenots laikā no 2013.gada 1.jūlija līdz 2014.gada 30.septembrim, sadarbojoties trīs organizācijām no visām Baltijas valstīm. Tā ietvaros tika aktivizēta matemātikas loma reģiona ilgtspējīgā attīstībā, apzinātas iedzīvotāju matemātikas izglītības vajadzības un izstrādāti ieteikumi pamata matemātiskas prasmes pilnveidei, kā arī sekmēts dažāda veida organizāciju ieguldījums matemātikas tālākizglītības attīstībā mūžizglītības kontekstā.

Piedaloties vairākiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zinātniekiem, tika veikts pētījums, lai apzinātu Baltijas valstu matemātikas prasmes, kā arī identificētu darba devēju vajadzības pēc darbinieku matemātikas prasmēm. No Latvijas pētījumā piedalījās arī RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Lietišķās matemātikas institūta Inženiermatemātikas katedras pētniece, kā arī Ozolnieku vidusskola matemātikas skolotāja Sarmīte Čerņajeva. Apkopojot rezultātus, tika izveidota monogrāfija “Transnational comparative study on the math educational needs in Baltic States” (ISBN 978-9934-8495-0-3). Projekts bija ļoti nozīmīgs visām partneru organizācijām, jo bija iespēja iegūt jaunu pieredzi matemātikas izglītības jomā, apzināt sasniegumus un problēmas, salīdzināt situāciju kaimiņvalstīs un kopā rast risinājumus - definēt matemātikas izglītības attīstības vajadzības un sniegt ieteikumus par turpmākām iniciatīvām. Problēmas, kas tika risinātas projektā, un piedāvātie risinājumi ir nozīmīgi ne tikai trīs projekta partneru organizācijām, bet gan politikas veidotājiem, gan darba devējiem, kas izmanto matemātikas zināšanas savā darba vidē sociālās realitātes uzlabošanai un veicina ilgtspējīgu attīstību Baltijas un Ziemeļvalstu reģionā.

Tāpat LLU un Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēku Annas Vinteres un Sarmītes Čerņajevas kopīgā darbā tapusi mācību grāmata “Mācību līdzeklis augstākās matemātikas pamatu apguvei” Raksts LLU mājas lapā