Lai popularizētu Latvijā auzētos augļus un dārzeņus, aicinām piedalīties izstādē

Ekopadome_aicina.jpg