Projekts “Ēdam atbildīgi!”

Projekts ”Ēdam atbildīgi!” ir mācību programma Ekoskolām, veidota ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību. Projekts aizsākās  2015.gadā   un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis - Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. Šajā mācību gadā arī Ozolnieku vidusskola ir viena no 50 dalībskolām Latvijā, kas izvēlēta  projekta īstenošanai.

Projekts Latvijā  tiks īstenots trīs gadu garumā, kopumā Latvijā iesaistot vismaz 100 izglītības iestādes.

Projekta mērķis ir palīdzēt ES dalībvalstu jauniešiem un pieaugušajiem izprast sakarības starp viņu ēšanas paradumiem un globāliem izaicinājumiem, ar kuriem būs jāsaskaras nākošajām paaudzēm. Ik dienas mēs veicam izvēles, kas ietekmē apkārtējo pasauli, bet,  izvēloties atbildīgu pārtikas patēriņu, mēs varam dot savu ieguldījumu tajā, lai pasaule mums apkārt veidotos tāda, kādu to gribam redzēt.

Tā kā temats ir ļoti plašs un nav iespējams aptvert pilnīgi  visu, tad šogad strādāsim pie projekta apakštēmas- Vietējā un sezonālā pārtika. Lai projektu sekmīgāk īstenotu, lai  mainītos mūsu ēšanas paradumi un skatījums uz globāliem jautājumiem,  nepieciešams sadarboties visām ieinteresētajām pusēm- skolēniem, skolotājiem, vecākiem, ēdināšanas uzņēmumam un arī sabiedrībai. Pirmie veicamie darbi  skolā - skolas pārtikas patēriņa novērtējums, ko  veica 12.klases skolēni, skolas ēdnīcas ēdināšanas analīze, ko veiks Ekopadome, aptauja par skolēnu mājsaimniecību ēšanas paradumiem, ko lūdzam veikt skolēnu vecākiem kopā ar skolēniem (anketas izsūtītas visiem vecākiem e-klases pastā).

Projekts tiek īstenots ar ES atbalstu un katra dalībskola savu mērķu īstenošanai saņems finansējumu EUR 150,-

Projektu skolā koordinē skolotāja Guna Stūrmane.