Forums Prāgā

No 21.- 23. oktobrim  notika mācību programmas “Ēdam atbildīgi!” dalībskolu pārstāvju tikšanās starptautiskā projekta forumā “Menu For Change” (“Pārmaiņu ēdienkarte”) Prāgā, kurā Latvijas delegācija  tikās ar programmas dalībniekiem no astoņām citām pasaules valstīm. Latvijas delegācijas darba grupā piedalījās arī Ozolnieku vidusskolas Ekoskolu programmas koordinatore  Inta Vaškevica.

Forums Prāgā
Forums Prāgā
Forums Prāgā
Forums Prāgā
Forums Prāgā
Forums Prāgā

Foruma ietvaros papildinājām savas zināšanas lekcijās un semināros par atbildīga pārtikas patēriņa tēmu un darbnīcās par globālās izglītības metodēm, ko lietot, mācot jauniešiem veikt atbildīgas pārtikas patēriņa izvēles, kā arī smēlāmies iedvesmu turpmākam darbam.

Forumā tika aplūkotas dažādas jomas, kas saistītas ar pārtikas aprites sistēmu –  klimata pārmaiņas, industriāla palmu eļļas ražošana, dzīvnieku izcelsmes produktu ražošana, garas pārtikas ķēdes un to ietekme uz vidi, pārtikas atkritumi, bioloģiskā daudzveidība, dažādi lauksaimniecības paņēmieni, kā arī cilvēktiesības. Tēmas tika ilustrētas ar piemēriem no dzīves, ar kuriem dalījās viesi no visas pasaules – piemēram, lauksaimnieks Paskāls Benu (Pascal Gbenou) no Beninas iepazīstināja skolotājas ar ilgtspējīgas lauksaimniecības iespējām Āfrikā,  Šiba Desora (Shiba Desor) no Indijas stāstīja par moderno un tradicionālo lauksaimniecības metožu līdzsvarošanu, bet Su Minga Ko (Su-Ming Khoo), ķīniešu izcelsmes Īrijas Universitātes pētniece, skaidroja, kā pārtikas aprites sistēma ietekmē cilvēktiesību ievērošanu.

Forums notika starptautiska projekta “Ēdam atbildīgi!” ievaros un tajā no Latvijas  piedalījās 10 izglītības iestāžu – Ikšķiles Brīvās skolas, Limbažu 3. vidusskolas, Valmieras Zaļās skolas, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās vidusskolas pirmsskolas, Ozolnieku vidusskolas, Jelgavas PII "Zīļuks", Priekuļu PII "Mežmaliņa", Dzimtmisas pamatskolas, Pļaviņu novada ģimnāzijas un Mālpils novada vidusskolas – pārstāves.

„Ēdam atbildīgi!” ir mācību programma Ekoskolām, veidota ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību, kas aizsākas EYD 2015 (Eiropas attīstības gads 2015) ietvaros un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis - Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija.

Projekts tiks īstenots trīs gadu garumā, kopumā Latvijā iesaistot vismaz 100 izglītības iestādes. Pirmajā projekta gadā Latvijā piedalījās 20 skolas, bet šogad dalībskolu skaits jau vairāk nekā dubultojies - piedalās 50 skolas no visas Latvijas.

Informācija par foruma programmu - http://www.eatresponsibly.eu/en/news/menu-for-change-international-forum/

„Ēdam atbildīgi!” - https://www.facebook.com/edamatbildigi/timeline

Ekoskolas - http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas, http://www.draugiem.lv/ekoskolas/