Starptautiskais Ekoskolu partnerības projekts

Latvijas Ekoskolām bija iespēja pieteikties dalībai Starptautiskajā  Ekoskolu sadarbības projektā, kas ļaus skolām no dažādām valstīm atrast sadarbības partnerskolas, lai skolotāji un skolēni varētu apmainīties ar idejām un savu pieredzi. Starp 10 izvēlētajām skolām ir arī mūsu skola.

Dalība FEE Ekoskolu starptautiskajā Twinning projektā ļaus skolēniem iesaistīties dažādu globālu problēmu apspriešanā.