Noslēdzies projekts "Ēdam atbildīgi!"

Visa iepriekšējā mācību gada garumā Ozolnieku vidusskola piedalījās starptautiskajā Ekoskolu projektā „Ēdam atbildīgi!”. Projektā iesaistījās 50 izglītības iestādes no Latvijas, kā arī Ekoskolas no Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Maltas, Polijas, Rumānijas, Slovākijas un Slovēnijas.

Noslēdzies projekts "Ēdam atbi...
Noslēdzies projekts "Ēdam atbi...
Noslēdzies projekts "Ēdam atbi...
Noslēdzies projekts "Ēdam atbi...
Noslēdzies projekts "Ēdam atbi...
Noslēdzies projekts "Ēdam atbi...

 

Projektā iesaistītās dalībskolas veica dažādas aktivitātes par tēmu - kā izvēlēties un lietot pārtiku pārdomāti un atbildīgi, nekaitējot videi.

Mācību gada noslēgumā notika salidojums izglītības iestādēm, kas divu gadu laikā darbojās šajā projektā. Raunas pagasta bioloģiskajā  z/s „Jaun-Ieviņas” projektu koordinatori dalījās pieredzē un sasniegumos, kā arī darbojās dažādās kulinārijas darbnīcās un iepazinās ar saimniecības ikdienu. Salidojuma dalībnieki meistarklasēs gatavoja  kopā ar kafejnīcas „Terapija ” pavāriem, kā arī ar atraktīvo kafejnīcas „Jāņoga ”saimnieku  Edgaru Sanderu. Abām meistarklasēm bija kopīga tēma – iepazīties ar ēdieniem, kas gatavoti tikai no augu valsts produktiem.

Salidojuma dalībnieki apmeklēja arī bioloģisko saimniecību „Lielkrūzes”.