Pie Ozolnieku vidusskolas plīvo Zaļais karogs

Valsts svētku priekšvakarā pie Ozolnieku vidusskolas mastā tika pacelts Ekoskolu Zaļais karogs. Zaļais karogs ir Ekoskolu programmas simbols, un tas tiek piešķirts skolām, kuras ir pierādījušas vislabāko sniegumu vides izglītības un aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē. Zaļais karogs – tā ir prestiža vides  kvalitātes zīme, ar ko lepojas Ekoskolas visā pasaulē. Ozolnieku vidusskola karoga balvu saņēma pirmo reizi.

Pie Ozolnieku vidusskolas plī...
Pie Ozolnieku vidusskolas plī...
Pie Ozolnieku vidusskolas plī...
Pie Ozolnieku vidusskolas plī...
Pie Ozolnieku vidusskolas plī...
Pie Ozolnieku vidusskolas plī...

 

Karoga pacelšana mastā notika patriotiskās noskaņās, jo  skolā šajā dienā notika  svētku koncerts un tās teritorijā tika veidotas Ugunszīmes kā sveiciens Latvijai dzimšanas dienā. Gandrīz visa skolas saime pulcējās pie skolas, neskatoties uz to, ka lija lietus. Svinīgo uzrunu teica skolas direktore Klāra Stepanova un Ekopadomes prezidente 9. klases skolniece Rūta Balode, un prezidentes vietniece Laura Jureviča. Meitenes ar gandarījumu stāstīja par paveikto Ekoskolu programmā un aicināja jauniešus  darboties skolas Ekopadomē, jo visiem kopā jādomā par vides ilgtspējīgu attīstību.

Karogs tiek piešķirts uz vienu gadu, tieši tādēļ ir iespēja ar savām aktivitātēm un rīcību pierādīt, ka Ozolnieku vidusskolā pedagogi un skolēni domā par vidi globālā izpratnē.

Karogs ir visas skolas lepnums, jo to esam nopelnījuši mēs visi - skolēni, skolotāji, vecāki, skolas tehniskais personāls. Tāpēc visiem - paldies par to, ko esam kopā izdarījuši!