Ekoskolu Rīcības dienas

 

No 30.oktobra līdz 3.novembrim visā Latvijā notika tradicionālās Ekoskolu Rīcības dienas, kad ar dažādu kampaņu un aktivitāšu palīdzību tika pievērsta skolēnu un sabiedrības uzmaniba jautājumiem par videi draudzīgu dzīvesveidu.

Ekoskolu Rīcības dienas
Ekoskolu Rīcības dienas
Ekoskolu Rīcības dienas
Ekoskolu Rīcības dienas
Ekoskolu Rīcības dienas
Ekoskolu Rīcības dienas

 

Ozolnieku vidusskolā Ekoskolu Rīcības dienas bija veltītas, lai pievērstu jauniešu un sabiedrības uzmanību atkritumu daudzuma pieaugumam. Skolēni veidoja plakātus, piešķīra lietām otru dzīvi-izgatavoja jaunas, ikdienā pielietojamas lietas, šķiroja atkritumus, kā arī runāja par atbildīgu patēriņu. Skolā viesojās Brigita Medne-biedrības "Jāņupes iedzīvotāji" un projekta "Šķiro mazs un liels" koordinatore un Aŗons-brīvprātīgais no Īrijas, lai kopā ar skolēniem šķirotu atkritumus un dalītos pieredzē par atkritumu daudzuma samazināšanu. Arons dalījās savā pieredzē, kā viņš mainījis savus paradumus , lai minimāli radītu atkritumus ikdienā. Vidusskolnieki iepazinās ar pētījumu par atkritumu šķirošanas problēmām Ozolnieku novadā, bet jaunāko klašu skolēni kopā ar Brigitu mācījās šķirot atkritumus un piedalījās aizraujošās sacensībās “Šķiratlons”. Sadarbībā ar Ozolnieku novada jauniešu centru notika divi pasākumi- diskusija un kino vakars, kurā skatījāmies filmu (Chasing coral) par klimata pārmaiņām un dabas vērtību izzušanu,kā arī saruna –diskusija kopā ar Brigitu un Aronu par to, ko jaunieši varētu darīt, lai pievērstu apkārtējo sabiedrību mainīt savus paradumus attiecībā uz atkritumu daudzuma samazināšanu.  Klases stundās tika izgatavoti plakāti par atkritumu samazināšanu un atbildīgu pārtikas patēriņu,kurus   Ekopadomes dalībniek izvietoja Ozolnieku vidusskolā, kā arī pēc Rīcības dienām tie būs izvietoti Ozolnieku bibbliotēkā, Jauniešu centrā un PII Zīlīte.  Kā Rīcības dienu turpinājums būs novembra beigās viesošānās PII Zīlīte grupās. Tāpat kā sākumskolas skolēni, arī PII audzēķņi piedalīsies Šķiratlonā.

Ar Ekoskolu Rīcības dienām nebeidzas iesāktie labie darbi, bet tie turpinās. Priecājamies, ja kāda rīcība vai aktivitāte būs izmainījusi jauniešu un apkārtējās sabiedrības uzskatus un paradumus.