Interešu izglītība no 7.12.2020.

Līdz semestra beigām interešu izglītība notiek tikai individuāli vai attālināti