Piektdiena, 24.01.2020.

Skolā nav skolotājas: L.Menska, R. Bērziņa, L.Niedola, A.Krūmiņa, L.Meinharde

Stunda

5.a klase

5.b klase

5.c klase

6.a klase

6.b klase

6.c klase

6.d klase

7.a klase

7.c klase

1.

       VĀCU val. gr. nenotiek          

2.

   

MAT 1.gr.

213.kab.

 

         

3.

 

MAT 1.gr.

213.kab.

           

4.

                 

5.

     

MAT

1(I), 1(II), 2(I).gr. 

G.Strades 

111.kab.

G.Cicena

215.kab.  

MAT

1(I), 1(II), 2(I).gr. 

G.Strades

 111.kab.

G.Cicena

215.kab. 

MAT

1(I), 1(II), 2(I).gr. 

G.Strades 

111.kab.

G.Cicena

215.kab. 

MAT

1(I), 1(II), 2(I).gr. 

G.Strades 

111.kab.

G.Cicena

215.kab.

 

303.kab.

MŪZ

KL st.

nenotiek

6.

         
   

MAT 2.gr. 

dala 1/2 215.kab.

312.kab. 

MAT 2.gr. 

dala 1/2 215.kab.

312.kab. 

7.

       

8.

9.

           

Piektdiena, 24.01.2020.

Skolā nav skolotājas: L.Menska,  R. Bērziņa, L. Niedola, A.Krūmiņa, L.Meinharde

Stunda

8.a klase

8.b klase

8.c klase

9.a klase

9.c klase

10. klase

11. klase

12. klase

1.

       

MAT 1.gr.

113.kab.

  

MAT 1.gr.

113.kab.

 

   

2.

               

3.

         

4.

MAT 3.gr.

213.kab.

MAT 3.gr.

213.kab.

MAT 3.gr.

213.kab.

         

5.         219.kab.  

6.

               

7.

    nenotiek         nenotiek

8.

   

9.

jenotiweb.jpg

ossweb.jpg  domeweb.jpg