Apraksts

2017./2018. mācību gads

Skolēni – 622 (uz 01.09.2017.)

Skolotāji – 80

Darbinieki – 23

Direktores p.i. – Everita Borisova

Direktores vietniece izglītības jomā (1.-6.kl.) – Everita Borisova

Direktores vietniece izglītības jomā (7.-12.kl.) – Irina Lapiņa

Direktores vietniece izglītības jomā (audzināšanas un ārpusklases darbs) – Inese Mičule

Direktores vietnieks izglītības jomā (informatizācijas darbs) – Ainārs Kākers

Saimniecības vadītājs – Ēriks Belovs

Skolas padomes priekšsēdētāja – Jānis Kante

Vecāku padomes priekšsēdētāja – Mārtiņš Prīsis

Skolēnu domes prezidente – Līva Sloka

Nozīmīgākie dati skolas vēsturē

1846. Ozolnieku pagastā dibināta OZOLMUIŽAS SKOLA.

1902. Uzcelta vecā skolas ēka – četrgadīgā pamatskola (63 skolēni). Vienlaicīgi darbu sāk arī Ozolnieku Skuju pamatskola.

1933. Izveidota sešgadīgā pamatskola (72 skolēni).

1987. Uzcelta jaunā skolas ēka, darbu sāk vidusskola.

1993. Tiek atjaunota patriotiskā jauniešu organizācija – jaunsargi.

1995.-2002. Vidusskolas klasēs profesionāli orientētā valsts aizsardzības programma (5 izlaidumi).

2000.-2004. Vidusskolas klasēs profesionāli orientētā robežsargu apmācības programma (2 izlaidumi).

2005. Pabeigta skolas sporta-aktu zāles celtniecība.

2013. Skolai uzbūvēts 4. stāvs

no 2015. gada Ozolnieku vidusskola ir viena no UNESCO ASP dalībskolām

no 2015. gada ieviesta programma “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU)

2016. gadā iegūts Zaļais diploms un Latvijas Ekoskolas nosaukums

2017. gadā iegūts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs

2017. gadā iegūts Mammadaba vēstniecības tituls un Mammadaba karogs