Atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm

2016./2017. mācību gada 1. semestri beidzot

1.a Kitijai Bulei

1.a Deinai Jackevičai

1.a Markum Jēkabsonam

1.a Karlīnai Kaprānei

1.a Leldei Kristai Krilovai

1.a Tomam Kuprišam

1.a Elīzai Pričinai

1.a Jasmīnei Petrai Puriņai

1.a Laurai Sinkevičai

1.a Raimondam Skrebelim

1.a Martai Strautniecei

1.a Montai Vasarai-Beķerei

1.a Odrijai Virbalei

1.a Kristiānai Vītiņai

1.b Alisei Bozovičai

1.b Artim Kristeram Graudumam

1.b Annai Hofrātei

1.b Ernestam Kļavam

1.b Līvai Leikumai

1.b Alisei Vācerei

1.b Annijai Vācerei

1.b Luīzei Vācerei

1.b Yang Hanyi

1.c Solveigai Gražulei

1.c Agnijai Greiškānei

1.c Kārlim Skadiņam

1.c Evelīnai Veidei

1.c Evelīnai Vidiņevičai

1.c Robertai Vītoliņai

1.d Andrejam Komašilovam

1.d Annai Ronei

1.d Emijai Supei

1.d Ksenijai Tapeiko

2.a Artūram Duntavam

2.a Elīnai Dzirkalei

2.a Martai Plaudei

2.a Emmai Ošai

2.a Amandai Priedniecei

2.a Amandai Rampānei

2.a Aleksai Seņkānei

2.a Gundegai Sirvidei

2.a Matīsam Reinim Volmanim

2.a Esterei Zanderei

2.a Līvai Gailītei

2.b Līvai Baibai

2.b Tīnai Hannai Buncei

2.b Ritvaram Kursišam

2.b Elīzai Ošai

2.b Haraldam Vjaksam

2.b Sofijai Štrausai

2.b Kristiānai Spilnerei

2.b Sofijai Tarasovai

2.c Robertam Dīriķim

2.c Kristoferam Kronbergam

2.c Lainei Kuprišai

2.c Simonai Leščutei

2.c Kārlim Jurim Vidiņevičam

2.c Alisteram Gasparovičam

2.c Raienam Vīksnam

2.c Edgaram Krūkliņam

2.c Alisei Raguckai-Ragovskai

2.c Lindai Jaņēvičai

3.a Uvim Jackevičam

3.a Ilzei Kodei

3.a Ričardam Krastiņam

3.a Ievai Svarei

3.a Patrīcijai Vītolai

3.a Linardam Laidiņam

3.a Megijai Jordānei

3.a Kristiānam Lisovskim

3.a Leonardam Pāvilsonam

3.b Jānim Līcītim

3.b Haraldam Gržibovskim

3.b Kārlim Neijam

3.b Tīnai Bērziņai

3.b Teo Kārlim Švankam

3.b Simonai Mairai Muller

3.b Henrijam Vigulim

3.b Mārtiņam Rubezim

3.b Reināram Pavlovam

3.b Martai Bušai

3.c Anastasijai Baranovai

3.c Robertam Dambergam

3.c Zanei Markovai

3.c Adrianam Plotam

3.c Gustavam Rītelim

3.c Helēnai Rozentālbergai

3.c Esterei Skrupskai

3.c Līnai Martai Pauliņai

3.c Horenam Gustam Bucim

3.c Evertam Meijeram

3.d Madarai Balodei

3.d Amaldai Belickai

3.d Evertam Burcevam

3.d Jeļizavetai Kuļbačnajai

3.d Līvai Ķirsei

3.d Sārai Boitmanei

3.d Ketijai Dišlerei

3.d Sindijai Kravalei

3.d Dāvim Mežsargam

3.d Mārai Elizabetei Tinnisenai

3.d Lienei Zigmundei

4.a Katrīnai Brikai-Dravniecei

4.a Emīlam Akmenim

4.a Adamam Džamalam Salem Almaitami

4.a Katrīnai Dinsbergai

4.a Linardam Landsmanim

4.a Ditai Matisai

4.a Emīlam Reinim Rudzītim

4.a Madarai Sirvidei

4.a Beatrisei Tauriņai

4.a Rihardam Tambergam

4.a Tīnai Annai Vanagai

4.a Loretai Priedeslaipai

4.a Anetei Supei

4.a Artūram Tamisāram

4.a Armandam Tukānam

4.a Esterei Mārai Krastiņai

4.a Martai Vildavai

4.b Ancei Ainārei

4.b Edgaram Brūniņam

4.b Sārai Annai Cerai

4.b Elīzai Beātei Arcimovičai

4.b Līvai Ločmelei

4.b Tīnai Trofimovai

4.b Mikum Dobrājam

4.b Mārcim Multiņam

4.b Tomam Portnajam

4.b Sindijai Saulītei

4.b Annijai Annai Skadiņai

4.b Elzai Renātei Strazdiņai

4.b Lotei Pāvilsonei

4.c Unai Andersonei

4.c Nikolai Elpei

4.c Elvisai Gabrānei

4.c Paulai Klegerei-Dortānei

4.c Kristiānai Esterei Pungai

4.c Eilai Kristai Rumpei

4.c Katrīnai Čursinai

4.c Baibai Strikai

4.c Esterei Lasmanei

4.c Paulai Siliņai

4.c Danielam Topčijevam

4.c Patrīcijai Rītiņai

5.a Tīnai Bolmanei

5.a Leilai Bredikai

5.a Evelīnai Gunitai Bumbierei

5.a Lindai Graumanei

5.a Martai Daniēlai Jēkabsonei

5.a Edvardam Krūmiņam

5.a Elīnai Ļubļinskai

5.a Kārlim Ošam

5.a Laurai Počai

5.a Šarlotei Līkumai

5.a Laurai Prikazai

5.a Unai Ulmanei

5.a Elizabetei Zukulai

5.b Madarai Elizabetei Balodei

5.b Santai Borisovai

5.b Ernestam Gintam Bucim

5.b Mārcim Černavskim

5.b Kristapam Dombrovskim

5.b Kitijai Dongai

5.b Paulai Ezermanei

5.b Jānim Folkmanim

5.b Dāvidam Kaprānam

5.b Lindai Anitai Nilovai

5.b Elizabetei Ozolai

5.b Līvai Skrupskai

5.b Iosifam Teļatņikovam

5.b Oskaram Vaselim

5.b Leonardam Vjaksem

5.b Emīlam Duļķim

5.b Danam Repšam

5.b Jānim Vaškevicam

5.b Elīzai Zeltiņai

5.c Renāram Balinskim

5.c Eduardam Dmitrijevam

5.c Rolandam Garkuļam-Gurevičam

5.c Ansim Bērziņam

5.c Esterei Lindei

5.c Danielai Džugostranskai

5.c Lainei Krilovai

5.c Maijai Mašalai

5.c Kristīnei Raguckai-Ragovskai

5.c Esterei Skrabei

6.a Elzai Leitei

6.a Sofijai Beatrisei Dūdai

6.a Megijai Grundmanei

6.a Gustavam Iļjučonokam

6.a Ingum Iļjučonokam

6.a Beātei Beatrisei Briģei

6.a Marekam Semanim

6.a Elīnai Sergejevai

6.a Paulai Sinkevičai

6.a Martai Annai Stinkai

6.a Aelitai Ulmanei

6.a Evai Vīnavai

6.a Sigitai Vīnavai

6.a Līvai Zigmundei

6.b Janai Andersonei

6.b Paulai Ķirsei

6.b Laurai Rūjai

6.b Norai Uškaurai

6.c Ralfam Freimanim

6.c Samantai Galaikinai

6.c Sintijai Jermacānei

6.c Everitai Kursišai

6.c Kintijai Kvantei

6.c Edgaram Markovam

6.c Samantai Lindai Vītiņai

7.a Annai Buholcai

7.a Ievai Kļaviņai

7.b Aleksim Oto Avotam

7.b Evijai Jurevičai

7.b Evelīnai Meijerei

7.b Evelīnai Oglītei

7.b Kristianam Stūrmanim

7.b Kārlim Krišjānim Zakrepskim

7.b Guntim Vītoliņam

7.c Loretai Patrīcijai Arcimovičai

7.c Stefānijai Kalniņai-Sisojevai

7.c Markusam Lipšānam

7.c Emīlam Pauliņam

7.c Alisei Rimkēvičai

7.c Sabīnei Paulai Štubei

8.a Rūtai Balodei

8.a Kristapam Brikam-Dravniekam

8.a Laurai Kristiānai Jurevičai

8.a Luīzei Tauterei

8.a Anetei Vīnavai

8.a Nikolai Virbalei

8.b Loretai Engelantei

8.b Tadam Jurginauskam

8.b Santai Danielai Krūzai

8.b Elīnai Liepiņai

8.b Danielai Džūlijai Galviņai

8.b Kristiānai Putniņai

8.b Letīcijai Laurai Motei

8.b Megijai Stepanovai

9.a Megijai Eglītei

9.a Kristīnei Jermolajevai

9.b Marijai Dombrovskai

9.b Reinim Bērziņam

9.b Luīzai Franciskai Dūdai

9.b Madarai Lindai Briģei

9.b Lilijai Pinnei

9.b Madarai Portnajai

9.b Timuram Sergejevam

9.b Anetei Sīlei

9.b Santai Tārai

9.b Kristiānai Zarembai

9.b Vladai Teļatņikovai

9.b Gintam Kalnetam

9.b Elīzai Indriksonei

9.b Santai Lagzdiņai

10.Katrīnai Planei

10.Samantai Paulai Grinevicai

10.Martai Puriņai

11.a Santai Ģingulei

11.a Namejam Kugrēnam

11.a Paulai Leitei

11.a Līvai Slokai

11.a Edvardam Raineram Krūmiņam

11.a Helvijam Staļģim