IMG 3458 rakstam

 

 

Piektdien, 22.martā, Iecavas Kultūras namā norisinājās Zemgales novada tradicionālās dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu, kāda bija” pusfināls. Turp devās arī Ozolnieku bērnu folkloras kopas „Knipati” divpadsmit drošākie, skanīgākie un drosmīgākie solisti.

Katram konkursa dalībniekam bija jāizpilda divas tautas dziesmas. Piektdiena ārkārtīgi veiksmīga izrādījās pieciem ‘knipatēniem’ – Karlīnai Kairišai, Sofijai Stankus, Gundegai Sirvidei, Eilai Kristai Rumpei un Elvisai Gabrānei.  Meitenēm I pakāpes diplomi kabatā un nu 27.aprīlī būs jādodas uz konkursa finālu Rīgā.

Pavisam nedaudz līdz I pakāpes diplomiem pietrūka Agnijai Greiškānei, Margrietai Sirvidei un Katrīnai Planei. Vēl II pakāpes diplomus ieguva Samanta Safranoviča, Ilze Bērzlapa, Luīze Lapiņa, Patrīcija Vindberga. Taču šis nebūt nebiedē meitenes nākošajā gadā mēģināt atkal!

Paldies meitenēm par uzdrīkstēšanos, drosmi un pozitīvajām emocijām!

dipl

 

Skolēnu pavasara brīvlaikā, 11.martā, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas telpās norisinājās 18. Zemgales novada matemātikas olimpiāde. Jēkabpils Valsts ģimnāzija katru gadu šajā laikā laipni ver savas durvis un aicina uzcītīgākos nestandarta matemātikas uzdevumu risinātājus no Zemgales pārbaudīt savas spējas un sacensties matemātikas uzdevumu izpildē.  Šogad pasākums  notika jau 18.reizi.

Ozolnieku vidusskolu šajā “pilngadības” olimpiādē pārstāvēja: 6.klašu grupā- Līva Ločmele, Marta Vildava, Edgars Brūniņš; 7.klašu grupā: Elizabete Ozola, Renārs Balinskis, Iosifs Teļatņikovs, Jānis Vaškevics, Elīza Zeltiņa, Mārcis Čerņavskis; 8.klašu grupā: Jana Andersone, Laura Rūja, Kārlis Strautnieks.

Organizatori bija padomājuši gan par āķīgiem uzdevumiem, gan par  Olimpiādes dalībnieku labsajūtu un izklaides iespējām pēc uzdevumu risināšanas. Noslēgumā visus dalībniekus priecēja mājinieku sarūpēts neliels koncerts. Dalībniekus ar svinīgu uzrunu sveica arī Jēkabpils Izglītības pārvaldes pārstāvis un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas direktors.

Visveiksmīgākais starts izrādījās 6.klases skolniecei Līvai Ločmelei, kura 6.klašu grupā 84 dalībnieku konkurencē izcīnīja 1.vietu.

Apsveicam Līvu un lepojamies ar viņas panākumiem!

Paldies arī pārējiem jauniešiem par piedalīšanos Zemgales novada matemātikas olimpiādē! Paldies Ozolnieku vidusskolas matemātikas skolotājām Sigitai Krauzei, Lillijai Menskai un Gunai Cicenai  par skolēnu sagatavošanu dalībai olimpiādē! Īpašs paldies Līvas matemātikas skolotājai Gunai par ieguldīto darbu!

 

web190319.jpg

    8.martā skolas 2.-4.klašu ansamblis devās uz Bausku, lai parādītu savu varēšanu vokālās mūzikas konkursā "Balsis", pirms tam izturot I kārtas atlasi Jelgavas un Ozolnieku novadu ansambļu skatē Zaļeniekos.

Konkursa dalībnieki izpildīja 3 dziesmas, no kurām vismaz 2 bija a cappella.

Prieks par žūrijas vērtējumu - iegūts I pakāpes diploms un augstākais punktu skaits jaunākajā grupā.

Paldies skolotājai Agitai Babrei par ieguldīto darbu, kā arī talantīgajiem jaunajiem dziedātājiem. Lepojamies!

IMG 20190308 WA0017 8. martā Jelgavā, Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisinājās Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferences posms – Zemgales reģionālā zinātniski pētniecisko darbu konference, kurā Ozolnieku vidusskolu pārstāvēja pieci 11.klases skolēni – Kristīne Jermolajeva, Kristiāna Māliņa, Darja Škļarova, Vlada Teļatņikova un Ričards Žukovskis.

Zemgales reģionālo ZPD konferenci sadarbībā ar Zemgales plānošanas reģionu organizē LLU, kas ir gan Zemgales reģiona, gan Latvijas un Baltijas valstu vadošā biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, nodrošinot skolēnu ZPD izvērtējumu un recenziju sagatavošanu. Šogad tika iesaistīti 38 LLU mācībspēki un zinātnieki, kas ir speciālisti konferencē pārstāvētajās 6 zinātņu nozarēs, jau februārī vērtējot iesniegtos 202 skolēnu darbus.Par darbiem, kuri vērtējumā ieguva vismaz 40 punktus, skolēniem bija iespēja ziņot 8. marta konferencē un iegūt papildus punktus par uzstāšanās prasmēm.

Kopumā konferencē piedalījās skolēni no 29 reģiona skolām. Visvairāk darbu tika aizstāvēti sociālajās zinātnēs – 77 pētnieciskie darbi. Vienlīdz plaši tika pārstāvētas Dabaszinātņu nozare, kurā skolēni aizstāvēja 48 darbus, un Humanitāro un mākslas zinātņu nozare– 47 pētnieciskie darbi. Medicīnas un veselības zinātņu nozarē tika iesniegti 16 darbi, bet Inženierzinātņu nozarē– 7 darbi. Šogad pirmo reizi skolēniem bija iespēja iesniegt darbus Lauksaimniecības, meža un veterināro zinātņu nozarē, kurā arī tika izvērtēti7 darbi.IMG 20190308 WA0007

Laureāti, kuri, konferencei noslēdzoties, saņēma vismaz 80 punktus (vērtējums atbilst 1. un 2.pakāpei), tika izvirzīti tālāk valsts konferencei Rīgā aprīlī, kur kopā ar citu reģionu laureātiem Zemgales skolēni ziņos par 74 darbiem.

Pēc darbu aizstāvēšanas 8.martā visi pieci Ozolnieku vidusskolas skolēni ieguva godpilno 3.pakāpi. Kā atzīst paši skolēni, ieguldītais laiks un darbs atspoguļojas gūtajos panākumos un rada gandarījumu par paveikto.

Konferences noslēgumā LLU Aulā tika sveikti visi skolēni, kuri saņēma trešās, otrās un pirmās pakāpes diplomus, un viņu skolotāji. Diplomus pasniedza LLU rektore, profesore Irina Pilvere.

Ozolnieku vidusskolas kolektīvs ļoti lepojas un priecājas par mūsu skolas skolēnu sasniegumiem un izsaka lielu pateicību skolēniem un viņu ZPD vadītājiem un konsultantiem par ieguldīto nopietno darbu!

Šeit ir iespēja iepazīties ar Ozolnieku vidusskolas skolēnu izvēlētajām ZPD tēmām un darbu vadītājiem un konsultantiem:

Autora vārds, uzvārds

Zinātņu

nozaru grupa

Darba nosaukums, apakšnozare

Darba vadītājs

Kristiāna Māliņa

Dabaszinātnes

“Pārtikas iesaiņojumu veidi un to ietekme uz pārtikas produktiem”, ķīmijas apakšnozare

Lolita Meinharde, konsultante – LLU PTF ķīmijas katedras profesore

Sandra Muižniece-Brasava

Darja Škļarova

Dabaszinātnes

“Olbaltumvielu daudzums jogurtā ar paaugstinātu olbaltumvielu saturu”, ķīmijas apakšnozare

Lolita Meinharde, konsultante – LLU PTF asociētā profesore, vadošā pētniece Dr.sc.ing. Jeļena Zagorska

Vlada Teļatņikova

Medicīna un veselības zinātnes

“Miega kvalitāti ietekmējošie faktori un tā uzlabošanas iespējas 9.– 12. klašu skolēniem Ozolnieku vidusskolā”, veselības zinātņu apakšnozare

Laura Stepiņa,

konsultante – Alīna Rjabova, Ozolnieku vidusskolas dir. vietn. izglītības jomā

Kristīne Jermolajeva

Sociālās zinātnes

“Mediju nozīmīgums dažādās paaudzēs”, plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas apakšnozare

Agnese Čīka

Ričards Žukovskis

Humanitārās un mākslas zinātnes

“Vācbaltiešu dzimtu devums Ozolnieku novada attīstībā”, vēstures un arheoloģijas apakšnozare

Kitija Valeiņa

LLU ZPD apbalvosana s 20190308 113LLU ZPD apbalvosana s 20190308 032 LLU ZPD apbalvosana s 20190308 124

 

 

 

 

 

 

 

Informāciju apkopoja un rakstu sagatavoja: Alīna Rjabova, Ozolnieku vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā

 

Zetoni 01

 

22.februārī Ozolnieku vidusskolas 12.klase jeb Mazie surikati rīkoja Žetonvakaru. Viesi tika ielūgti doties ceļojumā ar pasaulē pazīstamo aviokompāniju „Surikati Airlines” uz Āfriku. Kāpēc uz Āfriku? Jo jāsatiek tak arī citi surikati!

Pasažieri tika sagatavoti lidojumam ar instruktāžām un lidojums varēja sākties. Sākumā mazliet atgādinājām skolotājiem viņu mīļākās frāzes, pēc tam arī asie prāti tika likti lietā. Apskatot dažādus attēlus un noklausoties nelielus aprakstus, bija jāatmin par kuru skolēnu tiek stāstīts. Rezultātā sapratām, ka gan skolotāji, gan vecāki mūs atpazīst jau no pusvārda un viena ’pusattēla’. Lidojuma pasažieriem tika demonstrēti priekšmeti, kas mūs raksturo, un nedaudz atklāti mūsu piedzīvojumi. Pašiem lielākais prieks un gandarījums bija par izveidoto video-filmiņu, kura būs lielisks atgādinājums par skolu arī pēc viena, desmit un divdesmit pieciem gadiem!

Pasākuma noslēgumā visi tikām “apgredzenoti” un mazliet uzkavējāmies mūsu sarīkotajā uzkodu un foto stūrī.

Paldies visiem, kas ieradās! Bet ko mēs? Jau drošiem soļiem dodamies pretim eksāmeniem!

 

"Mazie Surikati" jeb 12.klase

 

 

20190227 13010627.februārī, Šķibes  pamatskolā notika Jelgavas novada un Ozolnieku novada vizuālās mākslas konkurss par pavasarīgu tēmu - ”Kaķis”. Skolēni savu radošo darbu veica kādā no grafikas tehnikām, – zīmējot kaķi noteiktā vietā, vidē.

Radošos darbus vērtēja neatkarīga konkursa žūrijas komisija, atsevišķās klašu grupās. Priecājamies, par sasniegumiem, jo visas mūsu skolas konkursa dalībnieces ieguva augstus novērtējumus!

3.vieta - 2.c klases skolnieceiZhyZiyu, darbs “Kaķis lauku sētā vasarā”

2.vieta – 5.d klases skolniecei - Mārai ElizabeteiTinnisenai , darbs “Kaķi istabā pie loga”

2.vieta – 8.a klases skolnieceiEvai Vīnavai, darbs “Kaķis pilsētas vakarā”

2.vieta – 10.klases skolnieceiAnetei Vīnavai, darbs “Kaķis un draudzība”

3.vieta – 12. klases skolnieceiLīgai Reimanei, darbs “Kaķis un draudzība”

Paldies skolniecēm par atsaucību un atbildīgu gatavošanos konkursam! Mēs lopojamies!

Radošu un idejām piepildītu pavasari!

Vizuālās mākslas skolotāja Renāte Bērziņa

20190227 124247

20190227 12395020190227 13022520190307 185958

     11.februārī Aizupes pamatskolā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu Jauno vides pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē.”

No Ozolnieku vidusskolas konkursā piedalījās 8 skolnieces ar 4 darbiem.

5.B klases skolnieces  Baiba Brokāne un Marta Buša prezentēja pētījumu „E vielas pārtikā” un ieguva 3.vietu.

 7.b klases skolnieces Viktorija Līva Ozoliņa un Elīna Ļubļinska ar pētījumu „Cukurs mūsu pārtikā” ieguva 2.vietu.

3.c klases skolniece Agnija Greiškāne un 4.klases skolniece Rasa Madara Jureviča ar pētījumu „Vitamīnu dārziņš uz palodzes ”ieguva 4.vietu.

8.klases skolnieces Krista Amanda Miļūna un Daniela Lauva ar pētījumu ”Zobu pastas” ieguva 4.vietu.

Pētījumus konsultēja skolotājas Lolita Meinharde un Inta Vaškevica.

     4.martā LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika Jauno vides pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē ” Rīgas atklātā kārta. Ar saviem pētījumiem konkursā piedalījās Baiba Brokāne, Marta Buša, Viktorija Līva Ozoliņa un Elīna Ļubļinska. Lai arī meitenes neieguva šajā konkursā godalgotas vietas, taču pieredzi noteikti ieguva.

Paldies visiem pētniekiem par ieguldīto darbu!

Jauno vides pētnieku konkursi
Jauno vides pētnieku konkursi
Jauno vides pētnieku konkursi
Jauno vides pētnieku konkursi
Jauno vides pētnieku konkursi
Jauno vides pētnieku konkursi

 

     Ekoskolas gada tēmas „Atkritumi” ietvaros 21.februārī notika nodarbības par atkritumu šķirošanu un apsaimniekošanu 2.un 4.klašu  skolēniem, bet 7.martā –1.  un 3. klašu skolēniem. Nodarbības vadīja Clean R pārstāvji.

     Nodarbību vadītāji uzsvēra, ka atkritumi ne tikai jāšķiro, bet  ikdienā jādomā arī par to, kā mazināt atkritumus. Skolēniem tika izskaidrots, kādi atkritumi kuras krāsas konteinerā jāiemet, kas notiek ar atkritumiem, kad tos aizved uz poligonu un ko ikdienā darīt ar atkritumiem. Nodarbību vadītāji   pievērsta skolēnu uzmanību atkritumiem arī globālā mērogā.

      Bija arī konkursi un skolēni saņēma balvas no Skudriņas.

Nodarbības par atkritumu šķiro...
Nodarbības par atkritumu šķiro...
Nodarbības par atkritumu šķiro...
Nodarbības par atkritumu šķiro...
Nodarbības par atkritumu šķiro...