Janvāra pēdējā nedēļa jau vairākus gadus ir bagāta ar daudzveidīgām aktivitātēm: projektu nedēļu 2.-8. klasēm, izmēģinājuma eksāmeniem 9., 11. un 12. klasēm, valsts pārbaudījumu mutvārdu daļas kārtošanu 3.un 6. klasēm, novadu fizikas un krievu valodas olimpiādēm, zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanu 10. un 11. klasēm. Projektu nedēļas kulminācija - piektdien, kad labāko projektu darbu rakstītāji prezentēja darbus saviem vienaudžiem. 9.-11. klašu skolēni nedēļu noslēdza ar karjeras dienu, dodoties mācību ekskursijās. 29. janvārī 12. klašu skolēni aicināja vecākus un skolotājus uz Žetonvakaru.

Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa

6c. klase veidoja projektu "Veselīgs dzīvesveids". Tika sadalītas grupas, katrai no grupām bija sava apakštēma, kas veltīta veselīgam dzīvesveidam. Tika apskatīta gan dzīve bez stresa, gan sabalansēts uzturs, gan fiziskas aktivitātes, proti - viss, kas kopsummā veido veselīgu dzīvesveidu. Projekta ietvaros arī pagatavojām veselīgus ēdienus, kas ļoti patika skolēniem. Bija patīkami redzēt, cik skolēni labi zin, kas ir veselīgs ēdiens un kā to pagatavot.

6.c projektu nedēļa
6.c projektu nedēļa
6.c projektu nedēļa
6.c projektu nedēļa
6.c projektu nedēļa