Stundu izmaiņas 5. - 6. klasei

Stundas
5.a
5.b
5.c
5.d
6.a
6.b
6.c
1.

307.kab.

312.kab.

2.

307.kab.

312.kab.

3.

312.kab.

303.kab.

4.VL

303.kab.

317.kab.

4.M/5.L
Pusdienas
Pusdienas
Pusdienas
Pusdienas
Pusdienas
Pusdienas
Pusdienas
5.MV
6.

106.kab.

7.
8.

Stundu izmaiņas 7. - 8. klasei

Stundas
7.a
7.b
8.v
8.m
8.p
1.
Nenotiek
Nenotiek
2.

111.kab.

3.
4.VL
4.M/5.L

Lasītavā.

Ķīmija

5.MV
Pusdienas
Pusdienas
Pusdienas
Pusdienas
Pusdienas
6.

311.kab.

Nenotiek
7.
8.
Nenotiek

Stundu izmaiņas 9. - 12. klasei

Stundas
9.a
9.c
10.
11.
12.
1.

Visa diena 309.kab.

Visa diena 316.kab.

Nenotiek
2.

Angļu valoda

Nenotiek
3.

Latviešu valoda

Latviešu valoda

Vēsture un soc.zin.

4.VL

009.kab.

4.M/5.L

009.kab.

5.MV
Pusdienas
Pusdienas
Pusdienas
Pusdienas
Pusdienas
6.

Vēsture un soc.zin.

7.
8.