Drosme draudzēties

Lielāko dienas daļu bērns pavada skolā,  apgūstot zināšanas mācību priekšmetos un veidojot savstarpējās attiecības ar apkārtējiem. Lai bērns skolā justos labi, ir būtiski  sasniegt panākumus un atzinību  mācībās, kā arī svarīgi ir būt pieņemtam un saprastam  skolā, savā klases kolektīvā. Dzīvē ir dažādas situācijas, kurās var nonākt ikviens: strīds, izstumšana, apsmiešana, fiziska ietekmēšana. Tā rezultātā rodas neiecietība, kas var būt vērsta pret vienu vai vairākiem cilvēkiem.

Ozolnieku vidusskolas BAIC sadarbībā ar centru pret vardarbību „Dardedze” 4.- 6. klašu izglītojamajiem 2018. gada martā, aprīlī un maijā piedāvā nodarbības par savstarpējām attiecībām un atbildību attiecību veidošanā „Drosme draudzēties”.

“Drosme Draudzēties” ir izglītojoša programma, kas iestājas par pozitīvu, draudzīgu, iecietīgu un cieņas pilnu vidi Latvijas skolās ar mērķi mazināt vienaudžu savstarpējo vardarbību.

Drosme draudzēties
Drosme draudzēties
Drosme draudzēties
Drosme draudzēties

 

Lai mērķi sasniegtu, centra speciālisti piedāvāja dažādas interaktīvas nodarbības mūsu skolas skolēniem:

Iecietības stundiņa

Iecietības stundiņa ir interaktīva un viegli uztverama 40 minūtes gara nodarbība, kurā iekļauts teatrāls monologs, diskusija un dažādas aktivitātes skolēniem - ar mērķi izglītot par vienaudžu savstarpējās vardarbības cēloņiem un sekām, kā arī veidiem, kā to izbeigt.

Forumteātra metode

Praktiska nodarbība, kur skolēniem tiek parādīta reāla situācija, kuru pašiem ir iespēja mainīt, uzlabot, meklēt risinājumus. Uz spēles laukuma iejusties notiekošajā, kļūstot par “aktieriem” - aktīviem situācijas dalībniekiem. Tiek analizētas vardarbības situācijā iesaistītās puses, un katrs klases skolēns var iesaistīties un izbeigt vardarbību.

 5. un 6. martā 4. klašu skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībās. Pēc nodarbībām skolēni sniedza savu vērtējumu par dzirdēto un redzēto, par iespaidiem. Apkopojot skolēnu sniegtos novērtējumus, jāsecina, ka pasākums bija izdevies, to apstiprina skolēnu atzinīgie vērtējumi un aktīvā iesaistīšanās nodarbību norisē.

5. klašu skolēniem nodarbības notiks  17. un 19. aprīlī, 6. klašu skolēniem 28. un 29. maijā.

Nodarbības finansiāli atbalsta ES projekts Nr.9.2.4.2/16/I/006 „Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā”.