Grāmatas apskats

31. janvārī lasītavā pedagogiem tika piedāvāts Č. Fadela, M. Bialikas un B. Trilinga grāmatas „Četru dimensiju izglītība : Skolēnu panākumiem nepieciešamās kompetences” apskats.

Kā prologā raksta Andreas Šleihers, OECD, „šodien skolām skolēni jāsagatavo straujākām ekonomiskajām un sociālajām pārmaiņām kā jebkad agrāk, darbavietām, kas vēl nav izveidotas, tādu tehnoloģiju izmantošanai, kas vēl nav izdomātas, un jāsagatavo risināt sociālās problēmas, par kuru rašanos mēs vēl nezinām”.

Grāmatā ar shēmu un tabulu palīdzību parādīts, kāpēc  nepieciešama jauna izglītības sistēma, kādas dimensijas tā piedāvā.

Gaidām lasītājus bibliotēkā  - piedāvāsim arī jauno V.Purēna grāmatu „Kā attīstīt kompetenci”.