Literatūras izstāde “Prasme uzvesties atvieglo dzīvi”

Skolas bibliotēkā no 14.maija līdz 24.maijam izveidota literatūras izstāde "Prasme uzvesties atvieglo dzīvi"