Kibermobings – nopietna mūsdienu problēma

mob.jpg

Aprunāšana klases biedru saziņas vietnēs,  rupjību rakstīšana, nepiedienīgu attēlu sūtīšana, izslēgšana no kopīgās sarakstes grupas, vienaudžu fotogrāfiju izķēmošana, viltus profilu veidošana ir tikai daļa no tā, kā bērni viens otru pazemo interneta vidē.

Šāda rīcība ir emocionāla vardarbība un, saskaroties ar pazemošanu virtuālajā vidē, bērnam vai jaunietim var rasties nepatika apmeklēt skolu, pasliktināties sekmes, var  būt grūtības komunicēt ar vienaudžiem, var parādīties psihosomatiskas slimības izpausmes.

Šobrīd populārākajos sociālajos tīklos, tajā skaitā Tik-Tok aplikācijā, drīkst reģistrēties no 13 gadu vecuma, bet WhatsApp tikai no 16 gadu vecuma.

Atbalstu var saņemt, vēršoties vietnē Drossinternets.lv,, kā arī konsultējoties Valsts bērnu tiesību inspekcijā un pie likumsargiem. Informējiet klases audzinātāju vai sociālo pedagogu, ja saskaraties ar kibermobinga pazīmēm!

Tiešsaistē rodas pārākuma sajūta, ilūzija, ka nav kontroles un var darīt, ko grib, var palikt anonīms un sods netiks piemērots, bet tas ir maldīgs uzskats.

Internets ir uzskatāms par publisku telpu, un jebkurš likumpārkāpums virtuālajā vidē pret personu ir tāpat sodāms kā reālajā dzīvē.

Vecākiem ir jāpārvalda saturs, kuru bērns vai jaunietis skatās virtuālajā vidē vai pārsūta citiem, jāzina, kāda veida komunikāciju bērns izmanto sarakstē ar vienaudžiem. Jāizvērtē, kādas aplikācijas bērnam ir nepieciešamas viedierīcē un cik daudz laika tiek pavadīts pie tām.

Ozolnieku vidusskolas Atbalsta komanda vēl visiem savstarpēji veiksmīgu komunikāciju!