Šajā nozīmīgajā Latvijas svētku gadā Ozolnieku vidusskolā svētku aktivitātes notika visas nedēļas garumā no 12.-16.novembrim.
Katra diena bija kā aicinājums iepazīt Latviju. 
Pirmdienā "Izzini Latviju!", kad skolēni tika aicināti uzrakstīt, kāpēc es mīlu Latviju, atpazīt attēlos populāras Latvijas vietas un uzrakstīt 100 faktus par Latviju.
Otrdienā "Izjūti Latviju" visus aicināja salikt Latvijas novadus, uzrakstīt vēlējumus Latvijai un izmēģināt roku Latvijas kartes zīmēšanā.
Trešdienā "Piedzīvo Latviju!" ar iespēju atpazīt Latvijas pilsētas, kā arī atzīmēt Latvijas kartē savas ģimenes saknes.
Ceturtdienā "Izgaršo Latviju" ar iespēju iepazīt Latvijas tradicionālos ēdienus un to dažādos nosaukumus, kā arī iespēja ar īpašo Latvijas svētku pastu nosūtīt sveicienu kādam skolas biedram.
Piektdiena un "Izdziedi Latviju" kā nedēļas noslēgums.  Ozolnieku vidusskola Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā dāvināja "Dziesmu kamolu", kurā tika ietītas skolēnu un skolotāju izvēlētas latviešu dziesmas, kopskaitā 67, taču līdz mācību gada beigām papildināsim līdz 100, kā arī nodosim kamolu glabāt skolas muzejam, lai pēc gadiem attītu un uzzinātu, kādas ir bijušas aktuālākās dziesmas 2018.gadā. 
Ozolnieku vidusskolas "Dziesmu kamola" TOP 3: U.Stabulnieks "Tik un tā", R.Kaupers  "Mana dziesma" un M.Brauns "Saule, pērkons, Daugava". Šīs dziesmas kopīgi izdziedājām ar 5.-12.klašu skolēniem
Sākumskolas skolēni ne tikai ietina dziesmu kamolā, bet arī paši bija sagatavojuši priekšnesumu - katra klase pa tautasdziesmai kā dāvanu Latvijai.
 
Kā tradīcija ir izveidojusies "Ugunszīmes Latvijai", katrai klasei 16.novembra rītā no svecītēm veidojot kādu latvju rakstu.
Tāpat visas nedēļas garumā un līdz pat novembra beigām bija iespēja iepazīties ar rakstaino cimdu izstādi - gan adīti dūraiņi, gan dažādi citi skolēnu veidoti cimdi.
 
16.novembra vakarā Ozolnieku vidusskolas interešu izglītības kolektīvi aicināja visus novada iedzīvotājus uz koncertu "Daudz baltu dieniņu, Latvija!". Koncertā piedalījās skolas dziedošie kolektīvi: 1.klašu koris (diriģente M.Branka), 2.-4.klašu koris un 2.-4.kl.ansamblis (vad.Agita Babre), folkloras kopa "Knipati" (vad.Inese Mičule), pārstāvot visas klašu grupas no 1.-12.klasei, 5.-12.klašu koris (diriģente Rūta Bergmane), teātra pulciņš (vad.Agnese Čīka) un Ozolnieku novada jauniešu koris (diriģentes Ramona Joma, Rūta Bergmane). Paldies skolas absolventiem  - Līvai Slokai un Arvīdam Pelēcim par pasākuma vadīšanu.
 
 
Paldies Sociālo zinību, mākslas, mūzikas, mājturības un sporta priekšmetu metodiskā apvienībai, kura aktīvi iesaistījās gan izstādes veidošanā, gan tautasdziesmu sagatavošanā, gan dažādu konkursu organizēšanā. Tāpat paldies Skolēnu domei un Inesei Mičulei par sagatavotajām aktivitātēm, klašu audzinātājiem un visiem, kas atbalstīja un palīdzēja radīt svētkus.
 
Daudz baltu dieniņu, Latvija!
KlasesKlases (7)
Klases - 2015./2016.Klases - 2015./2016. (28)
Klases - 2018./2019.Klases - 2018./2019. (33)
PasākumiPasākumi (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Matemātiķu vasaraPasākumi - 2016.2017. m.g. - Matemātiķu vasara (5)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Pasākumi - 2016.2017. m.g. - "Knipatu" vasara (16)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Latvijas Ekoskolu apbalvošanas pasākumsPasākumi - 2016.2017. m.g. - Latvijas Ekoskolu apbalvošanas pasākums (5)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 1. vieta konkursā  Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 1. vieta konkursā "Veselīgs uzturs" (1)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Seminārs – diskusija matemātikas skolotājiemPasākumi - 2016.2017. m.g. - Seminārs – diskusija matemātikas skolotājiem (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 7.b klase apmeklē KurzemiPasākumi - 2016.2017. m.g. - 7.b klase apmeklē Kurzemi (5)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Olimpiskā diena 2016Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Olimpiskā diena 2016 (32)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Skaņu dīdīšana Nacionālajā bibliotēkāPasākumi - 2016.2017. m.g. - Skaņu dīdīšana Nacionālajā bibliotēkā (2)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Zinātnieku nakts RTUPasākumi - 2016.2017. m.g. - Zinātnieku nakts RTU (14)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 7.c dalība Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 7.c dalība "Gudrs, vēl gudrāks" (11)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Karjeras nedēļas viesisPasākumi - 2016.2017. m.g. - Karjeras nedēļas viesis (8)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ekskursija uz ZemessardziPasākumi - 2016.2017. m.g. - Ekskursija uz Zemessardzi (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Skolas salidojumsPasākumi - 2016.2017. m.g. - Skolas salidojums (197)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Mājturības skolotāju seminārsPasākumi - 2016.2017. m.g. - Mājturības skolotāju seminārs (23)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Forums PrāgāPasākumi - 2016.2017. m.g. - Forums Prāgā (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Karjeras mēnesisPasākumi - 2016.2017. m.g. - Karjeras mēnesis (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - “Mazais princis” RīgāPasākumi - 2016.2017. m.g. - “Mazais princis” Rīgā (2)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 6.c klases vakarsPasākumi - 2016.2017. m.g. - 6.c klases vakars (8)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Nodarbības LU Fizikas un Matemātikas fakultātēPasākumi - 2016.2017. m.g. - Nodarbības LU Fizikas un Matemātikas fakultātē (5)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Panākumi basketbolāPasākumi - 2016.2017. m.g. - Panākumi basketbolā (2)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Radošā pēcpusdienaPasākumi - 2016.2017. m.g. - Radošā pēcpusdiena (8)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Lāčplēša dienas lāpu gājiensPasākumi - 2016.2017. m.g. - Lāčplēša dienas lāpu gājiens (14)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Projekta “Ēdam atbildīgi!”seminārsPasākumi - 2016.2017. m.g. - Projekta “Ēdam atbildīgi!”seminārs (3)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - UNESCO nedēļa 2016Pasākumi - 2016.2017. m.g. - UNESCO nedēļa 2016 (28)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Koncerts par godu LatvijaiPasākumi - 2016.2017. m.g. - Koncerts par godu Latvijai (18)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Konkurss “Ko Tu zini par savu skolu?”Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Konkurss “Ko Tu zini par savu skolu?” (5)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Fizika un Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Fizika un "Skaņa" (7)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 2.vieta erudītu konkursāPasākumi - 2016.2017. m.g. - 2.vieta erudītu konkursā (7)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Matemātikas un informātikas nedēļa noslēgusiesPasākumi - 2016.2017. m.g. - Matemātikas un informātikas nedēļa noslēgusies (14)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Panākumi konkursā „Cielavas gudrības”Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Panākumi konkursā „Cielavas gudrības” (5)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Rīcības dienas 2016Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Rīcības dienas 2016 (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Pasākumi - 2016.2017. m.g. - "Knipatu" Elvisa Lielā stāstniece (3)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Erudītu konkursa uzvarētāji dodas ekskursijā uz RīguPasākumi - 2016.2017. m.g. - Erudītu konkursa uzvarētāji dodas ekskursijā uz Rīgu (10)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Labdarības akcija „Zvaigzne Austrumos”Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Labdarības akcija „Zvaigzne Austrumos” (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 2.c klases 9. decembra aktivitātesPasākumi - 2016.2017. m.g. - 2.c klases 9. decembra aktivitātes (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 7.b klase iepazīst  lokālos dārgumus JelgavāPasākumi - 2016.2017. m.g. - 7.b klase iepazīst lokālos dārgumus Jelgavā (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Izrāde “Versija par Sniegbaltīti”Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Izrāde “Versija par Sniegbaltīti” (26)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Plakātu konkurss Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Plakātu konkurss "Es zinu! Es daru!" (5)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Viesošanās pansionātā Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Viesošanās pansionātā "Zemgale" (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ziemassvētku kauju muzeja „Mangaļi” apmeklējumsPasākumi - 2016.2017. m.g. - Ziemassvētku kauju muzeja „Mangaļi” apmeklējums (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - “Pasaules lielākā mācību stunda”Pasākumi - 2016.2017. m.g. - “Pasaules lielākā mācību stunda” (3)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ziemassvētku kaujām - 100Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ziemassvētku kaujām - 100 (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Pasākumi - 2016.2017. m.g. - "Lielās augu medības" turpinās (10)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Tikšanās ar Barikāžu dienu dalībniekuPasākumi - 2016.2017. m.g. - Tikšanās ar Barikāžu dienu dalībnieku (3)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Psihologu pieredzes apmaiņas seminārsPasākumi - 2016.2017. m.g. - Psihologu pieredzes apmaiņas seminārs (5)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Barikāžu atceres diena Ozolnieku vidusskolāPasākumi - 2016.2017. m.g. - Barikāžu atceres diena Ozolnieku vidusskolā (3)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Projektu nedēļa skolāPasākumi - 2016.2017. m.g. - Projektu nedēļa skolā (53)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Pasākumi - 2016.2017. m.g. - "Sprīdītis" Ozolnieku vidusskolā (8)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Matemātikas olimpiāde “MMC – Pangea 2016/17”Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Matemātikas olimpiāde “MMC – Pangea 2016/17” (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Mācību ekskursija Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Mācību ekskursija "Rīgas jūgendstils" (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Piešķirtas Leču ģimenes stipendijasPasākumi - 2016.2017. m.g. - Piešķirtas Leču ģimenes stipendijas (13)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - „Cielavas gudrības” otrā kārta  Dabas muzejāPasākumi - 2016.2017. m.g. - „Cielavas gudrības” otrā kārta Dabas muzejā (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Swedbank skolas programma “Dzīvei gatavs!”Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Swedbank skolas programma “Dzīvei gatavs!” (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Skolēnu sporta spēļu rezultātiPasākumi - 2016.2017. m.g. - Skolēnu sporta spēļu rezultāti (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ozolnieku novada PII 6-gadnieki viesojas skolāPasākumi - 2016.2017. m.g. - Ozolnieku novada PII 6-gadnieki viesojas skolā (14)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Latvijas Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Latvijas "vidējais" jaunietis - kas tas tāds? (2)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Žetonu vakars 12. klasēmPasākumi - 2016.2017. m.g. - Žetonu vakars 12. klasēm (11)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ēnu diena 2017Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ēnu diena 2017 (10)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Mīļuma nedēļaPasākumi - 2016.2017. m.g. - Mīļuma nedēļa (9)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ekskursija uz Eko GetliņiPasākumi - 2016.2017. m.g. - Ekskursija uz Eko Getliņi (5)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Svešvalodu nedēļaPasākumi - 2016.2017. m.g. - Svešvalodu nedēļa (9)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Rubeņa fonda pārstāvju viesošanāsPasākumi - 2016.2017. m.g. - Rubeņa fonda pārstāvju viesošanās (12)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Izstāde Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Izstāde "Skola 2017" (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ekskursija uz Andreja Pumpura muzejuPasākumi - 2016.2017. m.g. - Ekskursija uz Andreja Pumpura muzeju (26)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Foto konkurss „Skolas auglis”Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Foto konkurss „Skolas auglis” (5)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Lielie lasīšanas svētkiPasākumi - 2016.2017. m.g. - Lielie lasīšanas svētki (5)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ekskursija uz Nacionālo mākslas muzejuPasākumi - 2016.2017. m.g. - Ekskursija uz Nacionālo mākslas muzeju (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ekoskolu jubilejas forumsPasākumi - 2016.2017. m.g. - Ekoskolu jubilejas forums (7)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Zemgales novada 6.– 9. klašu 16. matemātikas olimpiādePasākumi - 2016.2017. m.g. - Zemgales novada 6.– 9. klašu 16. matemātikas olimpiāde (7)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Koru festivāls DobelēPasākumi - 2016.2017. m.g. - Koru festivāls Dobelē (7)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 6.klašu saliedēšanās pasākumsPasākumi - 2016.2017. m.g. - 6.klašu saliedēšanās pasākums (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Pasākumi - 2016.2017. m.g. - "Knipati" dejos finālā (11)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Notikuši pirmie eksāmeniPasākumi - 2016.2017. m.g. - Notikuši pirmie eksāmeni (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Nodarbība par godīgu augļu tirdzniecībuPasākumi - 2016.2017. m.g. - Nodarbība par godīgu augļu tirdzniecību (12)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Pieminot 25. martuPasākumi - 2016.2017. m.g. - Pieminot 25. martu (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Konkurss angļu valodāPasākumi - 2016.2017. m.g. - Konkurss angļu valodā (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Es daru tāPasākumi - 2016.2017. m.g. - Es daru tā (3)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Filmēšanās videoklipamPasākumi - 2016.2017. m.g. - Filmēšanās videoklipam (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Metodiskās grupas seminārsPasākumi - 2016.2017. m.g. - Metodiskās grupas seminārs (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Latvijas skolu kauss orientēšanās sportāPasākumi - 2016.2017. m.g. - Latvijas skolu kauss orientēšanās sportā (3)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Panākumi volejbolāPasākumi - 2016.2017. m.g. - Panākumi volejbolā (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Atzinība Ģeogrāfijas Valsts olimpiādēPasākumi - 2016.2017. m.g. - Atzinība Ģeogrāfijas Valsts olimpiādē (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Skolas koriem panākumi skatēPasākumi - 2016.2017. m.g. - Skolas koriem panākumi skatē (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ekskursija uz Tele2Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ekskursija uz Tele2 (11)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Sarunas ar absolventiemPasākumi - 2016.2017. m.g. - Sarunas ar absolventiem (26)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Starptautiskā studentu matemātikas olimpiādePasākumi - 2016.2017. m.g. - Starptautiskā studentu matemātikas olimpiāde (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Lielā talkaPasākumi - 2016.2017. m.g. - Lielā talka (10)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Raidījuma Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Raidījuma "Gudrs, vēl gudrāks" pusfināls (5)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Matemātikas olimpiāde “MMC – Pangea 2016/17”Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Matemātikas olimpiāde “MMC – Pangea 2016/17” (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Mācību ekskursija uz Latvijas Saeimu un Augstāko tiesuPasākumi - 2016.2017. m.g. - Mācību ekskursija uz Latvijas Saeimu un Augstāko tiesu (7)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Novadu konkurss angļu valodāPasākumi - 2016.2017. m.g. - Novadu konkurss angļu valodā (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Koku diena DzimtmisāPasākumi - 2016.2017. m.g. - Koku diena Dzimtmisā (11)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 6.c dosies uz ZZČ JūrmalāPasākumi - 2016.2017. m.g. - 6.c dosies uz ZZČ Jūrmalā (9)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Radošā darbnīca - praktikumsPasākumi - 2016.2017. m.g. - Radošā darbnīca - praktikums (14)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Māmiņdienas koncertsPasākumi - 2016.2017. m.g. - Māmiņdienas koncerts (12)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Pēdējais zvansPasākumi - 2016.2017. m.g. - Pēdējais zvans (24)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 9.b klase uz ZZ čempionāta finālu!Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 9.b klase uz ZZ čempionāta finālu! (9)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Vides izglītības pasākums „Burto dabā, vidē, visumā”Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Vides izglītības pasākums „Burto dabā, vidē, visumā” (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 7.c pavasara ekskursijāPasākumi - 2016.2017. m.g. - 7.c pavasara ekskursijā (7)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 7.a pavasara ekskursijāPasākumi - 2016.2017. m.g. - 7.a pavasara ekskursijā (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ekoskolu izvērtēšanas vizītePasākumi - 2016.2017. m.g. - Ekoskolu izvērtēšanas vizīte (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ozolnieku vidusskolā viesojās LLU pārstāvjiPasākumi - 2016.2017. m.g. - Ozolnieku vidusskolā viesojās LLU pārstāvji (9)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Konkurss PalangāPasākumi - 2016.2017. m.g. - Konkurss Palangā (8)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Vides ekspedīcija uz Kurzemes jūrmaluPasākumi - 2016.2017. m.g. - Vides ekspedīcija uz Kurzemes jūrmalu (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Godināšanas pasākumsPasākumi - 2016.2017. m.g. - Godināšanas pasākums (23)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Konkurss “Labākais domraksts skolā”Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Konkurss “Labākais domraksts skolā” (9)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Zinātniskā ballīte Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Zinātniskā ballīte "Zaļajā klasē" (104)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Dziedi ar skolotājuPasākumi - 2016.2017. m.g. - Dziedi ar skolotāju (24)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Ģimenes dienaPasākumi - 2016.2017. m.g. - Ģimenes diena (8)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Maijs - sporta un mākslas priekšmetu mēnesis!Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Maijs - sporta un mākslas priekšmetu mēnesis! (30)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 9.b 2. vieta ZZ čempionātāPasākumi - 2016.2017. m.g. - 9.b 2. vieta ZZ čempionātā (9)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 7.b klases ekskursija uz LiepājuPasākumi - 2016.2017. m.g. - 7.b klases ekskursija uz Liepāju (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Karjeras pasākums 7.b klaseiPasākumi - 2016.2017. m.g. - Karjeras pasākums 7.b klasei (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - ”Pašizaugsmes treniņš” 8., 9. klašu skolēniemPasākumi - 2016.2017. m.g. - ”Pašizaugsmes treniņš” 8., 9. klašu skolēniem (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Treniņš dzīveiPasākumi - 2016.2017. m.g. - Treniņš dzīvei (8)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Vērtēju pats seviPasākumi - 2016.2017. m.g. - Vērtēju pats sevi (7)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - 7.b klase iepazīst profesijasPasākumi - 2016.2017. m.g. - 7.b klase iepazīst profesijas (14)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Konkursa ”Cielavas gudrības” finālsPasākumi - 2016.2017. m.g. - Konkursa ”Cielavas gudrības” fināls (4)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Vasaras nometne ”Paņemt dabu aiz rokas”Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Vasaras nometne ”Paņemt dabu aiz rokas” (6)
Pasākumi - 2016.2017. m.g. - Mammadaba meistarklase skolāPasākumi - 2016.2017. m.g. - Mammadaba meistarklase skolā (7)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Biznesa ideju konkurssPasākumi - 2015./2016.m.g. - Biznesa ideju konkurss (4)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 2.b kalendāriPasākumi - 2015./2016.m.g. - 2.b kalendāri (5)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Uzvara volejbolāPasākumi - 2015./2016.m.g. - Uzvara volejbolā (1)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - MasļeņicaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Masļeņica (10)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 5.c projektu nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - 5.c projektu nedēļa (4)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 2.c projektu nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - 2.c projektu nedēļa (5)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 3.a projektu nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - 3.a projektu nedēļa (3)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 6.c klases projektu nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - 6.c klases projektu nedēļa (5)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 2.b vecāku dienaPasākumi - 2015./2016.m.g. - 2.b vecāku diena (10)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Projektu nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Projektu nedēļa (38)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Skolēnu matemātikas olimpiādePasākumi - 2015./2016.m.g. - Skolēnu matemātikas olimpiāde (2)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Pasākumi - 2015./2016.m.g. - "Skolas lepnuma" ekskursija (4)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Ēnu dienaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Ēnu diena (18)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Studentu matemātikas olimpiādePasākumi - 2015./2016.m.g. - Studentu matemātikas olimpiāde (2)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 2.b projektu nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - 2.b projektu nedēļa (4)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 5.a projektu nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - 5.a projektu nedēļa (6)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 2.d projektu nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - 2.d projektu nedēļa (2)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 3.bc projektu nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - 3.bc projektu nedēļa (6)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 5.b projektu nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - 5.b projektu nedēļa (5)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Uzvara tautasbumbāPasākumi - 2015./2016.m.g. - Uzvara tautasbumbā (2)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Seminārs skolu vadītāju vietniekiemPasākumi - 2015./2016.m.g. - Seminārs skolu vadītāju vietniekiem (7)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Skolā zied sīpolpuķesPasākumi - 2015./2016.m.g. - Skolā zied sīpolpuķes (3)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Mīļuma nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Mīļuma nedēļa (23)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Skola 2016Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Skola 2016 (1)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Skolēni iepazīst profesijuPasākumi - 2015./2016.m.g. - Skolēni iepazīst profesiju (5)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Valodas talkaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Valodas talka (3)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - ZibakcijaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Zibakcija (1)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Svešvalodu nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Svešvalodu nedēļa (13)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - E-prasmju nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - E-prasmju nedēļa (1)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Vides pētnieku forumsPasākumi - 2015./2016.m.g. - Vides pētnieku forums (8)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Ekoskolu ziemas forumsPasākumi - 2015./2016.m.g. - Ekoskolu ziemas forums (8)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - BalsisPasākumi - 2015./2016.m.g. - Balsis (7)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Dabaszinību nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Dabaszinību nedēļa (7)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Konkurss informātikāPasākumi - 2015./2016.m.g. - Konkurss informātikā (5)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Nacionālie dārgumiPasākumi - 2015./2016.m.g. - Nacionālie dārgumi (4)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Mēs šķirojamPasākumi - 2015./2016.m.g. - Mēs šķirojam (4)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Knipatiem 1. pakāpePasākumi - 2015./2016.m.g. - Knipatiem 1. pakāpe (13)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 8. martsPasākumi - 2015./2016.m.g. - 8. marts (8)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Uzvara konkursāPasākumi - 2015./2016.m.g. - Uzvara konkursā (1)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Izstāde mūsu skolāPasākumi - 2015./2016.m.g. - Izstāde mūsu skolā (3)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Izstāde Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Izstāde "Manas mājas" (4)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Latviešu valodas nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Latviešu valodas nedēļa (10)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Konkurss mājturibā un tehnoloģijāsPasākumi - 2015./2016.m.g. - Konkurss mājturibā un tehnoloģijās (7)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Pasākumi - 2015./2016.m.g. - "Gudrs, vēl gudrāks" (7)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Es daru tāPasākumi - 2015./2016.m.g. - Es daru tā (4)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Putnu vērošana GetliņosPasākumi - 2015./2016.m.g. - Putnu vērošana Getliņos (6)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Joku nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Joku nedēļa (10)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Pasākumi - 2015./2016.m.g. - "Knipati" finālā (24)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Absolventu dienaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Absolventu diena (6)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Projekts-konkurss ”Dārznīca”Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Projekts-konkurss ”Dārznīca” (12)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Radošā NEdarbnīcaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Radošā NEdarbnīca (4)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - „Nacionālo dārgumu” meklējumosPasākumi - 2015./2016.m.g. - „Nacionālo dārgumu” meklējumos (6)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Ekskursija uz saeimuPasākumi - 2015./2016.m.g. - Ekskursija uz saeimu (3)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Drošība internetāPasākumi - 2015./2016.m.g. - Drošība internetā (7)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Knipati ar zirgiemPasākumi - 2015./2016.m.g. - Knipati ar zirgiem (14)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Nakts skolāPasākumi - 2015./2016.m.g. - Nakts skolā (8)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Knipati finālosPasākumi - 2015./2016.m.g. - Knipati finālos (4)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Mežu dienas turpināsPasākumi - 2015./2016.m.g. - Mežu dienas turpinās (6)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 2.d ekskursijāPasākumi - 2015./2016.m.g. - 2.d ekskursijā (13)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Es daru tā 2Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Es daru tā 2 (6)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Pētniecisko darbu skatePasākumi - 2015./2016.m.g. - Pētniecisko darbu skate (5)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Sarunas par putniemPasākumi - 2015./2016.m.g. - Sarunas par putniem (14)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Ekskursija uz RTUPasākumi - 2015./2016.m.g. - Ekskursija uz RTU (3)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Lai top karamelesPasākumi - 2015./2016.m.g. - Lai top karameles (9)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Mežu dienas noslēgušāsPasākumi - 2015./2016.m.g. - Mežu dienas noslēgušās (6)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - ZPDPasākumi - 2015./2016.m.g. - ZPD (1)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Vides izglītības pasākumsPasākumi - 2015./2016.m.g. - Vides izglītības pasākums (9)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Vides pulciņa ekspedīcijaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Vides pulciņa ekspedīcija (9)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Skolvadības seminārsPasākumi - 2015./2016.m.g. - Skolvadības seminārs (20)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Lekcija Ozolnieku novada pedagogiemPasākumi - 2015./2016.m.g. - Lekcija Ozolnieku novada pedagogiem (6)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Vizuālās mākslas konkurss - plenērsPasākumi - 2015./2016.m.g. - Vizuālās mākslas konkurss - plenērs (3)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Koncerts SOC Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Koncerts SOC "Zemgale" (1)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Konkurss Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Konkurss "Kaunas cantat" Kauņā (1)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Sporta un mākslas priekšmetu nedēļaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Sporta un mākslas priekšmetu nedēļa (25)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Nordplus projekta brauciensPasākumi - 2015./2016.m.g. - Nordplus projekta brauciens (16)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Lielā šķirošanas stafetePasākumi - 2015./2016.m.g. - Lielā šķirošanas stafete (7)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Projekts „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Projekts „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” (7)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Pasākumi - 2015./2016.m.g. - "Nacionālo dārgumu" ekskursija (8)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - ZZ čempionātsPasākumi - 2015./2016.m.g. - ZZ čempionāts (6)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Ekskursija uz CēsīmPasākumi - 2015./2016.m.g. - Ekskursija uz Cēsīm (6)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Starptautiskā konkursā Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Starptautiskā konkursā "Kaunas Cantat" sudraba diploms (4)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Pēdējais zvansPasākumi - 2015./2016.m.g. - Pēdējais zvans (24)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Kur satiekas latviešu un ķīniešu kultūras …Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Kur satiekas latviešu un ķīniešu kultūras … (17)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Augu aizsardzības dienaPasākumi - 2015./2016.m.g. - Augu aizsardzības diena (6)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 7.b klases ekskursijaPasākumi - 2015./2016.m.g. - 7.b klases ekskursija (9)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - 5.c klases ekskursijaPasākumi - 2015./2016.m.g. - 5.c klases ekskursija (8)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Vides festivāls “Mēs par tīru Latviju!”Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Vides festivāls “Mēs par tīru Latviju!” (4)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Nometne „Veselā miesā vesels gars!”Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Nometne „Veselā miesā vesels gars!” (7)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - “Stiprais Ozolnieks”Pasākumi - 2015./2016.m.g. - “Stiprais Ozolnieks” (36)
Pasākumi - 2015./2016.m.g. - Ekoskolu jūras forumsPasākumi - 2015./2016.m.g. - Ekoskolu jūras forums (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Zinību dienaPasākumi - 2017./2018.m.g. - Zinību diena (11)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Noslēdzies projekts Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Noslēdzies projekts "Ēdam atbildīgi!" (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Piešķirts  Ekoskolu Zaļais KarogsPasākumi - 2017./2018.m.g. - Piešķirts Ekoskolu Zaļais Karogs (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - 8.b klase dodas uz Rīgas piliPasākumi - 2017./2018.m.g. - 8.b klase dodas uz Rīgas pili (2)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Ozolnieku vidusskola saņem Zaļo karoguPasākumi - 2017./2018.m.g. - Ozolnieku vidusskola saņem Zaļo karogu (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Mammadaba vēstniecības atklāšanaPasākumi - 2017./2018.m.g. - Mammadaba vēstniecības atklāšana (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Piešķirtas otrās Leču ģimenes stipendijasPasākumi - 2017./2018.m.g. - Piešķirtas otrās Leču ģimenes stipendijas (11)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Uzvaras sportāPasākumi - 2017./2018.m.g. - Uzvaras sportā (2)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Dzejas dienu konkurssPasākumi - 2017./2018.m.g. - Dzejas dienu konkurss (12)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Nodarbības par drošību pie dzelzceļaPasākumi - 2017./2018.m.g. - Nodarbības par drošību pie dzelzceļa (10)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Ekoskolu sadraudzības pasākumsPasākumi - 2017./2018.m.g. - Ekoskolu sadraudzības pasākums (5)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Jaunie Skolēnu domes draugi sagaidīti!Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Jaunie Skolēnu domes draugi sagaidīti! (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Seminārs Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Seminārs "Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts" (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Radīts jauns lokālais objekts iniciatīvā „Nacionālie dārgumi”Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Radīts jauns lokālais objekts iniciatīvā „Nacionālie dārgumi” (5)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Meža ekspedīcija TērvetēPasākumi - 2017./2018.m.g. - Meža ekspedīcija Tērvetē (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - 8.c rudens ekskursijāPasākumi - 2017./2018.m.g. - 8.c rudens ekskursijā (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - 8.b mācību ekskursijāPasākumi - 2017./2018.m.g. - 8.b mācību ekskursijā (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Rudens ražas izstādePasākumi - 2017./2018.m.g. - Rudens ražas izstāde (72)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Mazie pētnieki mācību ekskursijāPasākumi - 2017./2018.m.g. - Mazie pētnieki mācību ekskursijā (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Paldies, skolotāj!Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Paldies, skolotāj! (33)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Septembris - drošības mēnesisPasākumi - 2017./2018.m.g. - Septembris - drošības mēnesis (9)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Viesošanās Rīgas pilīPasākumi - 2017./2018.m.g. - Viesošanās Rīgas pilī (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Karjeras diena 2017Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Karjeras diena 2017 (8)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Nodarbība pusaudžiemPasākumi - 2017./2018.m.g. - Nodarbība pusaudžiem (12)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - 2.c un 2.d rudens ekskursijaPasākumi - 2017./2018.m.g. - 2.c un 2.d rudens ekskursija (7)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Skaļās lasīšanas konkursa II kārtaPasākumi - 2017./2018.m.g. - Skaļās lasīšanas konkursa II kārta (17)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Mārtiņdienas ķekatnieki no PII Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Mārtiņdienas ķekatnieki no PII "Zīlītes" filiāles (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Skolēni iepazīstas ar meža nozariPasākumi - 2017./2018.m.g. - Skolēni iepazīstas ar meža nozari (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Pie Ozolnieku  vidusskolas plīvo Zaļais karogsPasākumi - 2017./2018.m.g. - Pie Ozolnieku vidusskolas plīvo Zaļais karogs (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Ekskursija uz Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Ekskursija uz "Ķiploku pasauli" (5)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Latviski un košiPasākumi - 2017./2018.m.g. - Latviski un koši (27)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Ekoskolu Rīcības dienasPasākumi - 2017./2018.m.g. - Ekoskolu Rīcības dienas (8)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Motivējošā tikšanās  «Esi lepns!»Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Motivējošā tikšanās «Esi lepns!» (2)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Noslēgusies matemātikas un informātikas nedēļaPasākumi - 2017./2018.m.g. - Noslēgusies matemātikas un informātikas nedēļa (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Pasākumi - 2017./2018.m.g. - "Aizraujoši eksperimenti ķīmijā" (10)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Viesos LVM Jelgavas kokaudzētavāPasākumi - 2017./2018.m.g. - Viesos LVM Jelgavas kokaudzētavā (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Pasākumi - 2017./2018.m.g. - "Brīnumainā fizika" (13)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - 8.b klase ekskursijā RīgāPasākumi - 2017./2018.m.g. - 8.b klase ekskursijā Rīgā (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Akcijas „Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” laureātiPasākumi - 2017./2018.m.g. - Akcijas „Mantojuma stāsts – mans stāsts, tavs stāsts” laureāti (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Labdarības akcija „Zvaigzne austrumos” noslēgusiesPasākumi - 2017./2018.m.g. - Labdarības akcija „Zvaigzne austrumos” noslēgusies (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Meža dienu - 2018 uzlīmju dizaina konkurssPasākumi - 2017./2018.m.g. - Meža dienu - 2018 uzlīmju dizaina konkurss (7)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Lokālo dārgumu meklējumos JelgavāPasākumi - 2017./2018.m.g. - Lokālo dārgumu meklējumos Jelgavā (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - KAAP Pasākumi - 2017./2018.m.g. - KAAP "Ciemos māksla" (12)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Labo darbu līnijaPasākumi - 2017./2018.m.g. - Labo darbu līnija (35)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Karjeras atbalsta pasākumiPasākumi - 2017./2018.m.g. - Karjeras atbalsta pasākumi (5)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Trešo reizi piešķirtas Leču ģimenes stipendijasPasākumi - 2017./2018.m.g. - Trešo reizi piešķirtas Leču ģimenes stipendijas (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Apņemies kopā ar Skolēnu domi!Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Apņemies kopā ar Skolēnu domi! (8)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Skolas latviešu valodas olimpiādePasākumi - 2017./2018.m.g. - Skolas latviešu valodas olimpiāde (8)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Skolas olimpiādes angļu valodāPasākumi - 2017./2018.m.g. - Skolas olimpiādes angļu valodā (2)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Skolas vēstures muzeja gidu atestācijaPasākumi - 2017./2018.m.g. - Skolas vēstures muzeja gidu atestācija (9)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Projektu nedēļaPasākumi - 2017./2018.m.g. - Projektu nedēļa (29)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Projektu prezentācijasPasākumi - 2017./2018.m.g. - Projektu prezentācijas (68)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Erudīcijas konkurss „Barikādēm 27”Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Erudīcijas konkurss „Barikādēm 27” (27)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Skatuves runas konkurssPasākumi - 2017./2018.m.g. - Skatuves runas konkurss (12)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Skaļās lasīšanas konkurssPasākumi - 2017./2018.m.g. - Skaļās lasīšanas konkurss (3)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - KAAP Pasākumi - 2017./2018.m.g. - KAAP "Skats nākotnē" (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - „Savas profesijas mednieks”Pasākumi - 2017./2018.m.g. - „Savas profesijas mednieks” (18)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - RIMS 2018Pasākumi - 2017./2018.m.g. - RIMS 2018 (3)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Konkurss „Vārds teātrī”Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Konkurss „Vārds teātrī” (8)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Jauno vides pētnieku konkurssPasākumi - 2017./2018.m.g. - Jauno vides pētnieku konkurss (7)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017 (17)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde LietuvāPasākumi - 2017./2018.m.g. - Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde Lietuvā (3)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Izzinām mežuPasākumi - 2017./2018.m.g. - Izzinām mežu (9)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Panākumi skatuves runas konkursāPasākumi - 2017./2018.m.g. - Panākumi skatuves runas konkursā (2)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - KAAP Pasākumi - 2017./2018.m.g. - KAAP "Savas profesijas mednieks" (12)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Profesiju dienās skolēniemPasākumi - 2017./2018.m.g. - Profesiju dienās skolēniem (3)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Pieredzes apmaiņas seminārs Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Pieredzes apmaiņas seminārs "Es daru tā!" (10)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Latvijas skolu ziemas olimpiskais festivālsPasākumi - 2017./2018.m.g. - Latvijas skolu ziemas olimpiskais festivāls (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Pirmklasnieki iepazīst meža bagātībasPasākumi - 2017./2018.m.g. - Pirmklasnieki iepazīst meža bagātības (7)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Noticis Ekoskolu ziemas forumsPasākumi - 2017./2018.m.g. - Noticis Ekoskolu ziemas forums (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Dabaszinību nedēļa skolāPasākumi - 2017./2018.m.g. - Dabaszinību nedēļa skolā (14)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Drosme draudzētiesPasākumi - 2017./2018.m.g. - Drosme draudzēties (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Nākamie pirmklasnieki bibliotēkāPasākumi - 2017./2018.m.g. - Nākamie pirmklasnieki bibliotēkā (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - „Skolēni eksperimentē”Pasākumi - 2017./2018.m.g. - „Skolēni eksperimentē” (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - 9.klašu mācību ekskursijaPasākumi - 2017./2018.m.g. - 9.klašu mācību ekskursija (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 9. konferencePasākumi - 2017./2018.m.g. - Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 9. konference (3)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Mācību vizīte Dabas muzejāPasākumi - 2017./2018.m.g. - Mācību vizīte Dabas muzejā (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Bērnu žūrijas pasākums Nacionalajā bibliotēkāPasākumi - 2017./2018.m.g. - Bērnu žūrijas pasākums Nacionalajā bibliotēkā (5)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Skolas koriem panākumi novada skatēPasākumi - 2017./2018.m.g. - Skolas koriem panākumi novada skatē (3)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Zemgales reģiona mūzikas olimpiādePasākumi - 2017./2018.m.g. - Zemgales reģiona mūzikas olimpiāde (5)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Iepazīstam stikla pūtēju profesijuPasākumi - 2017./2018.m.g. - Iepazīstam stikla pūtēju profesiju (2)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Latviešu valodas un literatūras nedēļaPasākumi - 2017./2018.m.g. - Latviešu valodas un literatūras nedēļa (28)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - KAAP Pasākumi - 2017./2018.m.g. - KAAP "Pa meža taku" (10)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - KAAP Pasākumi - 2017./2018.m.g. - KAAP "Tehnobuss Latvija" (8)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - 200 dienu gudrāki!Pasākumi - 2017./2018.m.g. - 200 dienu gudrāki! (9)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Pasākumi - 2017./2018.m.g. - "Dvēseļu stunda" (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Pasaules ūdens dienaPasākumi - 2017./2018.m.g. - Pasaules ūdens diena (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - ANO modelēšanas spēlePasākumi - 2017./2018.m.g. - ANO modelēšanas spēle (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Vienas dienas joksPasākumi - 2017./2018.m.g. - Vienas dienas joks (5)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Sieviešu dienaPasākumi - 2017./2018.m.g. - Sieviešu diena (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Akcija jauniešiem „Ekobalss”Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Akcija jauniešiem „Ekobalss” (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Nodarbība par klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidībuPasākumi - 2017./2018.m.g. - Nodarbība par klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību (10)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Putnu būrīšu gatavošanaPasākumi - 2017./2018.m.g. - Putnu būrīšu gatavošana (7)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Tradicionālās muzicēšanas konkurss „Klaberjakte”Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Tradicionālās muzicēšanas konkurss „Klaberjakte” (3)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Seminārs par sociāli emocionālo mācīšanosPasākumi - 2017./2018.m.g. - Seminārs par sociāli emocionālo mācīšanos (3)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Zemgales reģiona skatē „Knipatiem” 1.pakāpePasākumi - 2017./2018.m.g. - Zemgales reģiona skatē „Knipatiem” 1.pakāpe (2)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Kā mums gāja Lielajā Talkā?Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Kā mums gāja Lielajā Talkā? (39)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - „Knipatiem” panākumi tradicionālās dziedāšanas konkursāPasākumi - 2017./2018.m.g. - „Knipatiem” panākumi tradicionālās dziedāšanas konkursā (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Konkursa “Manas skolas soma” noslēguma pasākumsPasākumi - 2017./2018.m.g. - Konkursa “Manas skolas soma” noslēguma pasākums (7)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Zemgales reģiona vācu valodas olimpiādePasākumi - 2017./2018.m.g. - Zemgales reģiona vācu valodas olimpiāde (4)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu pētniecisko projektu darbu skatePasākumi - 2017./2018.m.g. - Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu pētniecisko projektu darbu skate (8)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - 100 ozoli Latvijas simtgadeiPasākumi - 2017./2018.m.g. - 100 ozoli Latvijas simtgadei (12)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Sociālo zinību skolotāju seminārs”Es daru tā!”Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Sociālo zinību skolotāju seminārs”Es daru tā!” (2)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Konkurss sociālajās zinībāsPasākumi - 2017./2018.m.g. - Konkurss sociālajās zinībās (5)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Zīmējumu izstāde „Kāds ir mans mežs?”Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Zīmējumu izstāde „Kāds ir mans mežs?” (7)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Latvijas Ekoskolu komandu konkurss „Koku dienas Dzimtmisā”Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Latvijas Ekoskolu komandu konkurss „Koku dienas Dzimtmisā” (7)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Ozolnieku vidusskolas sasniegumi sportāPasākumi - 2017./2018.m.g. - Ozolnieku vidusskolas sasniegumi sportā (2)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Mācību ekskursija GetliņosPasākumi - 2017./2018.m.g. - Mācību ekskursija Getliņos (8)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Putnu vērošanas ekspedīcija Ainažos un VitrupēPasākumi - 2017./2018.m.g. - Putnu vērošanas ekspedīcija Ainažos un Vitrupē (5)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Ozolnieku vidusskolas 5.-12.kl. kora dalība starptautiskā konkursāPasākumi - 2017./2018.m.g. - Ozolnieku vidusskolas 5.-12.kl. kora dalība starptautiskā konkursā (15)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Meža ABCPasākumi - 2017./2018.m.g. - Meža ABC (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - KAAP Pasākumi - 2017./2018.m.g. - KAAP "Skrējiens pēc profesijas" (5)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Augu aizsardzības diena LU Botāniskajā dārzāPasākumi - 2017./2018.m.g. - Augu aizsardzības diena LU Botāniskajā dārzā (6)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Ģimeņu diena 2018.Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Ģimeņu diena 2018. (15)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Mostas daba, mosties Tu!Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Mostas daba, mosties Tu! (11)
Pasākumi - 2017./2018.m.g. - Noslēdzies Mammadaba Vēstniecības skolas gadsPasākumi - 2017./2018.m.g. - Noslēdzies Mammadaba Vēstniecības skolas gads (3)
Pasākumi - 2018./2019.m.g. - Olimpiskā diena 2018Pasākumi - 2018./2019.m.g. - Olimpiskā diena 2018 (33)
Pasākumi - 2018./2019.m.g. - Projektu nedēļa 2020Pasākumi - 2018./2019.m.g. - Projektu nedēļa 2020 (44)
Pasākumi - 2018./2019.m.g. - Pirmklasnieki  izzina meža valstībuPasākumi - 2018./2019.m.g. - Pirmklasnieki  izzina meža valstību (8)
Pasākumi - 2018./2019.m.g. - Nodarbības par atkritumu šķirošanu ar Clean RPasākumi - 2018./2019.m.g. - Nodarbības par atkritumu šķirošanu ar Clean R (5)
Pasākumi - 2018./2019.m.g. - Jauno vides pētnieku konkursiPasākumi - 2018./2019.m.g. - Jauno vides pētnieku konkursi (14)
Pasākumi - 2020./2021.m.g. - 6. klases iepazīst Zemgales mežus!Pasākumi - 2020./2021.m.g. - 6. klases iepazīst Zemgales mežus! (5)
Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Globālais klimata streiks RīgāPasākumi - 2020./2021.m.g. - Globālais klimata streiks Rīgā (3)
Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Jālieto sejas maskas!Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Jālieto sejas maskas! (4)
Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Interešu izglītība no 17.10.-06.11.Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Interešu izglītība no 17.10.-06.11. (3)
Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Laimes koki 2020Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Laimes koki 2020 (3)
Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Skolotāju diena 2020!Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Skolotāju diena 2020! (2)
Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Svētkiem būt!Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Svētkiem būt! (4)
Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Ziemassvētku kausa rezultātiPasākumi - 2020./2021.m.g. - Ziemassvētku kausa rezultāti (3)
Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Vītolu fonda Leču ģimenes stipendijas pasniegtasPasākumi - 2020./2021.m.g. - Vītolu fonda Leču ģimenes stipendijas pasniegtas (3)
Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Pulciņa Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Pulciņa "Radošā virtuve" konkurss (3)
Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Svaigā gaisa diena - 2Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Svaigā gaisa diena - 2 (11)
Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Noslēdzies konkurss Pasākumi - 2020./2021.m.g. - Noslēdzies konkurss "Man tuvais Elzas Stērstes daiļradē" (6)
ProjektiProjekti (6)
Projekti - Erasmus+Projekti - Erasmus+ (1)
Projekti - Erasmus+ - Iepazīšanās sanāksme VācijāProjekti - Erasmus+ - Iepazīšanās sanāksme Vācijā (27)
Projekti - Erasmus+ - Erasmus+ sanāksme Ozolnieku vidusskolāProjekti - Erasmus+ - Erasmus+ sanāksme Ozolnieku vidusskolā (128)
Projekti - Erasmus+ - Erasmus+ projekta sanāksme IgaunijāProjekti - Erasmus+ - Erasmus+ projekta sanāksme Igaunijā (103)
Projekti - Erasmus+ - Erasmus+ pieredzes apmaiņaProjekti - Erasmus+ - Erasmus+ pieredzes apmaiņa (6)
Projekti - Erasmus+ - Atskats uz Erasmus+ pieredzes apmaiņuProjekti - Erasmus+ - Atskats uz Erasmus+ pieredzes apmaiņu (31)
Projekti - Erasmus+ - Erasmus+ aizved līdz teātra festivālamProjekti - Erasmus+ - Erasmus+ aizved līdz teātra festivālam (9)
Projekti - NordPlus projekta aktivitāteProjekti - NordPlus projekta aktivitāte (28)
Projekti - NordPlus projekta aktivitāte - Nordplus sanāksme Lietuvā 2018Projekti - NordPlus projekta aktivitāte - Nordplus sanāksme Lietuvā 2018 (11)
Projekti - Sanāksme GrenlandēProjekti - Sanāksme Grenlandē (8)
Projekti - Nordplus projekta sanāksme LatvijāProjekti - Nordplus projekta sanāksme Latvijā (29)
Skolas apkārtneSkolas apkārtne (4)
Skolas apkārtne - 2016. gada 29. novembrīSkolas apkārtne - 2016. gada 29. novembrī (24)
Muzejs - Par muzejuMuzejs - Par muzeju (14)
Skolas vadībaSkolas vadība (7)
Pasākumi 2020 - Barikāžu atceres dienaPasākumi 2020 - Barikāžu atceres diena (10)

No 2018. gada 6. līdz 21. oktobrim Eiropas Savienībā norisināsies EU Code Week pasākums. ES programmēšanas nedēļa ir iedzīvotāju iniciatīva, kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu ar programmēšanu un digitālo pratību interesantā un saistošā veidā.

Iemācoties programmēt, mēs spējam labāk izprast strauji mainīgo pasauli ap mums, uzlabot savu izpratni par to, kā darbojas tehnoloģijas, un attīstīt prasmes un spējas, lai izpētītu jaunas idejas un radītu inovācijas.

EU Code Week atbalsta Eiropas Komisija. Tā ir daļa no digitālā vienotā tirgus stratēģijas. EK Digitālās izglītības rīcības plāns paredz, ka līdz 2020. gadam šajā pasākumā būtu jāpiedalās 50% no visām Eiropas Savienības mācību iestādēm.

Šogad EU Code Week pirmo reizi piedalīsies arī mūsu skola. Pasākuma ietvaros, 15. oktobrī, pl. 08.30 notiks nodarbība "Simbolu virknes", kurā piedalīsies 11. klases skolēni. Nodarbības dalībnieki iepazīsies ar simbolu virknes jēdzienu Python programmēšanas valodā, veiks praktiskas darbības ar simbolu virknēm (mainīgo definēšana, simbolu virkņu izvadīšana un ekrāna).

Šogad lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju akcijā „Lielā Talka 2018” piedalīsies 28.aprīlī, taču mēs, Ozolnieku vidusskolas skolēni un darbinieki, talkosim 21.aprīlī!

Katra klase vienu mācību stundu (skatīt tabulu) dosies sakopt kādu no skolas tuvumā esošajām teritorijām (talkas dienā tiks pateikts).

Mācību stunda Klases
1. 7.b; 8.b; 9.b
2. 3.b; 3.c; 10.
3. 2.a; 2.c; 2.d; 11.; 12.ab
4. 1.a; 1.b; 1.c; 1.d; 2.b; 3.a; 5.c; 9.a
5. 7.a; 7.c; 4.a; 4.b; 4.c; 4.d
6. 5.a; 5.b; 6.c
7. 6.b; 8.a; 8.c