Mīļie vecāki, skolēni, absolventi - visi, visi!

Gaidām jūs vēl nebijušā pasākumā Ozolnieku vidusskolā - "Dziedi ar skolotāju"!

Atklāsim un iepazīsim mūsu skolas dziedošos talantus!

Tiekamies!

22.aprīlī plkst. 9.00
tiksimies pie Ozolnieku vidusskolas ieejas,
lai kopīgiem spēkiem sakoptu skolas apkārtni!

  • 9.00 Talkas atklāšana un talkošanas vietu sadale

  • 9.10–12.00 Teritorijas sakopšana

  • 12.00 Talkas noslēgums ar tēju, pīrāgiem un sarunām pie ugunskura

 

Cerot uz sadarbību – skolas kolektīvs

2016.gada 1.septembrī tika nodibināta Vītolu fonda administrētā Leču ģimenes stipendija Ozolnieku vidusskolas skolēniem. Stipendijas dibinātājs Ilgvars Lecis ir Ozolnieku skolas 1970. gada absolvents, ilggadējs Ozolnieku novada domes deputāts, SIA “HCT AUTOMOTIVE” uzņēmuma direktors. Viņa dzīvesbiedre Anna Lece 23 gadus bijusi Ozolnieku vidusskolas skolotāja. Ilgvara tēvs Leons Lecis daudzu gadu garumā - nenogurstošs patriotisma audzinātājs jauniešos un skolas atbalstītājs.

Ilgvars Lecis saka: “Sava pirmā skola ir jāatbalsta, lai tā plauktu un augtu. Ozolnieku vidusskolas jauniešiem ir jādod attīstības iespējas, lai nākotnē viņi kļūtu par augstvērtīgiem speciālistiem un novada patriotiem!”

Piešķirtas Leču ģimenes stipen...
Piešķirtas Leču ģimenes stipen...
Piešķirtas Leču ģimenes stipen...
Piešķirtas Leču ģimenes stipen...
Piešķirtas Leču ģimenes stipen...
Piešķirtas Leču ģimenes stipen...