Pedagogi

Ozolnieku vidusskolas pedagogi 2018./2019. mācību gadā.

 

 

 

Vārds Uzvārds

 

Amats

Ligija   Andersone

Skolotāja palīgs

Aleksandra Andrejeva

Pamatskolas skolotāja, interešu izglītības skolotāja-Krievu valodas pulciņa 1.-5.klasēm vadītāja

Agita Babre

Mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja -1.-4.kl.vokālā  ansambļa un 2.-4.kl.kora  vadītāja

Sigita Baimanova

Sākumskolas skolotāja, 4.b klases audzinātāja

Ilona Bakmāstere

Angļu valodas skolotāja

Kristīna Bauce

Logopēde, 5.b klases audzinātāja

Toms Benjavs

Angļu valodas skolotājs

Rūta Bergmane

Direktores vietniece interešu izglītības jomā, mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotāja- 5.-12.klašu kora vadītāja, 8.b klases audzinātāja

Vita Bērziņa

Sākumskolas skolotāja, 1.c klases audzinātāja

Kristīne Bolšteine

Mājturības un tehnoloģiju skolotāja (meitenēm)

Anete   Branka

Sākumskolas skolotāja, logopēde, 1.b klases audzinātāja

Maija   Branka

Mūzikas skolotāja,  interešu izglītības skolotāja-1.klašu kora vadītāja

Laura   Branta

Angļu valodas skolotāja, 9.c klases audzinātāja

Guna    Cicena

Matemātikas skolotāja

Marina  Cīrule

Sporta skolotāja, 5.a klases audzinātāja

Agnese  Čīka

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, interešu izglītības skolotāja- 5.-12. klašu teātra pulciņa vadītāja, 8.c klases audzinātāja

Evita Dambīte

Sākumskolas skolotāja, interešu izglītības skolotāja- 2.-4.klašu teātra pulciņa vadītāja, 2.d klases audzinātāja

Inese Davidsone

Skolotāja palīgs

Rita Dilāne

Sākumskolas skolotāja, interešu izglītības skolotāja-“ Mazo pētnieku skola” (1.-2.klase) vadītāja, 2.b klases audzinātāja

Lāsma  Dunkure

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 5.b klases audzinātāja

Ilona Ekmane

Speciālais pedagogs

Inna  Galviņa

Fizikas skolotāja

Ingrīda Ginovska

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 9.a klases audzinātāja

Valda   Hāze

Sākumskolas skolotāja, 2.c klases audzinātāja

Rita Īve-Zaķe

Direktores vietniece mācību darbā 7.-12.klasei, ekonomikas skolotāja, interešu izglītības pulciņa “Ievads uzņēmējdarbībā“ (7.-12.klase) vadītāja

Edgars Janovičs

Interešu izglītības skolotājs-Robotikas pulciņa (1.-4.klase) vadītājs

Sandra Jureviča

Pedagoga palīgs

Maija   Kārkliņa

Muzeja pedagogs

Arnis    Kiršteins

Mājturības un tehnoloģiju ar izvēli koka un metāla tehnoloģijās, interešu izglītības skolotājs - Kokapstrādes un metālapstrādes pulciņa (5.-9.klase) vadītājs

Baiba   Kovaļevska

Pedagoga palīgs

Sigita   Krauze

Matemātikas skolotāja,  5.c klases audzinātāja

Aina     Krūmiņa

Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, 6.c klases audzinātāja

Inese    Lešinska

Pedagoga palīgs

Sanita  Lipšāne

Interešu izglītības skolotāja-Floristikas pulciņa (1.-4.klasei un 5.-12.klasei) vadītāja

Lelde   Lulle

Sākumskolas skolotāja,  4.c klases audzinātāja

Dina     Medjānova

Direktores vietniece metodiskajā darbā  1.-6.klasēm, sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja

Lolita   Meinharde

Ķīmijas skolotāja, interešu izglītības skolotāja- Ķīmijas pulciņa (9.-12.klase) vadītāja, 11.klases audzinātāja

Lilija    Menska

Matemātikas skolotāja

Inese    Mičule

Direktores vietniece audzināšanas darbā, interešu izglītības skolotāja- Folkloras kopas “Knipati”  vadītāja, 12.klases audzinātāja

Venta   Narvaiša

Matemātikas skolotāja

Maija   Neļķe

Direktores vietniece mācību darbā 1.-6.klasei, sākumskolas skolotāja, 3.c klases audzinātāja

Liene   Niedola

Sākumskolas skolotāja, matemātikas skolotāja, 1.a klases audzinātāja

Lelde   Novicka

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6.b klases audzinātāja

Agita    Ozola

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, informātikas skolotāja

Līga     Patupa

Karjeras skolotāja, 7.a klases audzinātāja

Inga     Pētersone

Atbalsta komandas vadītāja, psiholoģe

Laura   Plota

Angļu valodas skolotāja, projektu vadītāja, 10.klases audzinātāja

Inta  Raude

Bibliotekāre

Svetlana  Rjabeva

Krievu valodas skolotāja

Alīna Rjabova

Direktores vietniece metodiskajā darbā 7.-12.klasei, angļu valodas skolotāja

Irita  Semane

Vācu valodas skolotāja, projektu vadītāja, 5.d klases audzinātāja

Solveiga Skrebele

Sākumskolas skolotāja, 4.a klases audzinātāja

Rasma Skruļa

Sporta skolotāja,  5.a klases audzinātāja

Laura   Stepiņa

Bioloģijas skolotāja, 7.b klases audzinātāja

Guna  Stūrmane

Sociālo zinību skolotāja, 7.c klases audzinātāja

Ieva  Šaliņa

Sākumskolas skolotāja, interešu izglītības skolotāja-Lasītprasmes veicināšanas  pulciņa (2.klase) vadītāja, 2.a klases audzinātāja

Dainis Šantars

Mājturības un tehnoloģiju ar izvēli koka un metāla tehnoloģijās skolotājs, informātikas skolotājs, tehniskās grafikas skolotājs, interešu izglītības skolotājs- pulciņa "Koka izstrādājumu dizains" (7.-12. klase) vadītājs

Dina     Tauriņa

Direktore

Veneranda Trokša

Bibliotekāre

Kitija Valeiņa

Vēstures skolotāja, 8.a klases audzinātāja

Inta Vaškevica

Krievu valodas skolotāja, interešu izglītības skolotāja-Mazo pētnieku skolas (3.-4.klase) vadītāja, Ekopadomes (5.-12.klase) vadītāja, 9.b klases audzinātāja

Liene   Veģere

Vizuālās mākslas skolotāja

Inga  Vīnava

Angļu valodas skolotāja

Ērika  Vugule

Vēstures un kulturoloģijas skolotāja

 

Renāte  Zara

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 6.a klases audzinātāja

Vineta  Zīverte

Sākumskolas skolotāja, sporta skolotāja, 3.b klases audzinātāja

Svetlana  Žukova

Angļu valodas skolotāja, krievu valodas skolotāja