Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pilnīgs kosmoss”

2019.gada 20.maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 1. - 4. klases skolēni piedalījās izzinošā nodarbībā par kosmosu un kosmonautiem. Nodarbības mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par profesijām, prasmēm, personības īpašībām un karjeras iespējām kosmosa industrijā.

 ozo_web2v1.jpg

Nodarbības laikā P. Irbins iepazīstināja ar skolēnus ar savu pieredzes stāstu, kā viņš tika līdz raķetes būvniecībai. Pauls akcentēja, ka tikai lielā interese un sapnis par kosmosu palīdzēja viņam gan iemācīties lasīt, gan apgūt angļu valodu un arī veicināja citu mācību priekšmetu apguvi. Skolēni uzzināja kādi profesiju pārstāvji strādā kosmosa nozarē (kā, piem., astronauts, zinātnieks, mašīnbūves inženieris, elektrotehniķis, programmētājs u.c. ), kā ari uzzināja kādas būs jaunās profesijas, kuras jau viņi varēs apgūt, kad būs pieauguši. Pirmās klases skolēni bija ļoti zinātkāri un uzdeva arī ļoti daudz jautājumus. Pauls skolēniem izstāstīja, ko darīt jau tagad, lai kļūtu par kosmosa nozares profesijas pārstāvi, kosmosa entuziasta iedvesmoti skolēni pēc nodarbības teica, ka tagad arī paši mājās būvēšot raķetes.

ozo_web2v2.jpg

 Paldies P. Irbinam par iedvesmas mirkļiem, jo skolēniem ļoti patika un visi nodarbību dalībnieki bija ieinteresēti kosmosa zinātnē.