Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ekstrēmā karjera ”

2019.gada 27.maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 7., 8. klases skolēni piedalījās izzinošā nodarbībās par sportista (ekstrēma sporta) karjeras veidošanu un attīstību, darba ikdienu, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Motivējošā runā A. Grīnfelds pastāstīja par savu ceļu uz motosportista karjeru, minot, ka pat esot mācījies mūzikas skolā un kā tas esot iespaidojis pašreizējo sportista dzīvi. Andris iepazīstināja skolēnus ar zināšanām un prasmēm, kuras ir pilnveidojis patstāvīgi un arī par personas īpašībām, kuras ir ļoti izkopis, lai būtu sportists, kurš gūst panākumus. Andris akcentēja,  ka to laiku, ko viņš ir veltījis, lai patstāvīgi pilnveidotos, varēja arī jau pagūt jau pamatskolas laikā, piemēram, laika, darbu plānošana; strādāt, sadarboties komandā; attīstīt pašiniciatīvu. Interaktīvajā nodarbībā skolēni varēja iepazīties ar sportista darba instrumentiem – inventārs, apģērbs un  motocikliem. Andris parādīja pāris paraugdemonstrējumus un arī iepazīstināja ar savas nodarbošanās riskiem, pozitīvajām emocijām un arī par negatīvajiem aspektiem, kas pat likuši pārdomāt sportista karjeras virzību.

ozo_web3.jpg

Paldies Andrim par motivējošo pieredzes stāstu


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg