Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīsti profesionāli 2”

iepazīsti_prof_2.jpg

Karjeras nedēļā, 2019. gada 16. oktobrī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Iepazīsti profesionāli 2” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 9., 11., 12. klašu skolēni izzināja profesijas lauksaimniecības nozarē. Pasākuma mērķis bija veidot skolēnu priekšstatu par personības interešu pilnveidošanu un to, kā attīstīt savas zināšanas un prasmes, lai strādātu lauksaimniecības nozarē.

Nodarbību vadīja Dāvis Georgs Strēlnieks, kurš jau vairāk kā piecus gadus strādā par inženieri ģimenes zemnieku saimniecībā “Amoliņi” Ozolnieku novadā. Lauksaimnieks dalījās ar savu pieredzi karjeras izvēlē, jo bērnībā vēlējies pilnveidoties sportā. Nodarbības vadītājs iepazīstināja skolēnus, kādu izglītību ir ieguvis, lai strādātu pats savā saimniecībā, un paskaidroja, kāpēc nolēmis turpināt studijas, izvēloties studēt uzņēmējdarbības vadību maģistrantūrā. Lauksaimnieks akcentēja, ka, lai arī viņš strādā ģimenes saimniecībā, jābūt ļoti pašdisciplinētam, jo pastāv princips “cik strādāsi - tik arī nopelnīsi”, no tā atkarīgi arī viņa ģimenes un personīgie ienākumi. Skolēniem tika rādīti video un attēli, kur varēja iepazīt profesijas pozitīvās puses, bet lauksaimnieks uzsvēra, ka darbs lauksaimniecībā dažkārt var arī sagādāt lielu vilšanos, jo, pat paveicot darbu ideāli, lielākoties darba rezultāti ir atkarīgi no laika apstākļiem. 

Tika akcentēts, ka lauksaimniecība ir viena no tām nozarēm, kurā tiek izstrādātas iekārtas, lai darbs tiktu automatizēts. Lauksaimnieks lūdza skolēnus izvērtēt iespējas padziļināti mācīties eksaktos mācību priekšmetus, lai nākotnē būtu inženieri, kas strādās pie lauksaimniecības tehnikas ražošanas. Pēc nodarbības skolēni bija patīkami pārsteigti, jo viesis bija mainījis viņu viedokli par lauksaimniecības nozares profesiju attīstību, to nepieciešamību un prestižu.

 Rakstu sagatavoja,

Līga Veidemane

pedagogs karjeras konsultants


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg