Zinātniskā ballīte "Zaļajā klasē"

25., 29. maijā Ozolnieku vidusskolā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Zinātniskā ballīte”. Sākumskolas skolēni piedalījās dažādos eksakto mācību priekšmetu eksperimentos.

Pasākuma mērķis bija, veicot zinātniskus eksperimentus, motivēt sākumskolas skolēnus apgūt eksaktos mācību priekšmetus, veidot priekštatus par to lietderību un nozīmi karjeras veidošanā, lai skolēnos pilnveidotu izpratni par ar fiziku, bioloģiju un ķīmiju saistīto profesiju nozīmi darba tirgū.

Pasākums tika atklāts ar zinātnisko teātri par pasaules rašanās procesu. Pēc teātra 1.-4.klašu skolēniem bija iespēja praktiski darboties apmeklējot astoņas (ūdens; eksploziju; ķīmijas; loku izgatavošanas; spēka; gravitācijas; vakuma; berzes) darba stacijas un veikt zinātniskus eksperimentus katrā no tām. Skolēniem ļoti patika izzināt loka izgatavošanas procesu, izmantot spēku, lai skaldītu ģipsi, kurā bija paslēpta pārsteiguma balviņa. Interesanti bija arī eksperimenti ar berzi, sauso ledu, ūdens maisiņiem un glāzēm. Berzes, gravitācijas un spēka stacijā tika apgūti fizikas pamatprincipi. Pasākuma dalībnieki bija ļoti ieinteresēti pasākuma saturā un ar prieku izzināja visas darba stacijas un izteica vēlēšanos piedalīties vairāk šādos izzinošos karjeras atbalsta pasākumos.

Zinātniskā ballīte "Zaļajā kla...
Zinātniskā ballīte "Zaļajā kla...
Zinātniskā ballīte "Zaļajā kla...
Zinātniskā ballīte "Zaļajā kla...
Zinātniskā ballīte "Zaļajā kla...
Zinātniskā ballīte "Zaļajā kla...

 


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg