Pašizaugsmes treniņš

8. un 29. maijā Ozolnieku vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Pašizaugsmes treniņš”.

8., 9. klašu skolēniem bija iespēja klausīties pašizaugsmes trenera Reiņa Kristiāna Širokova dzīves atziņās un ieteikumos, kā veiksmīgi novērtēt sevi un kā pašvērtējums iespaido karjeras veidošanu.

”Pašizaugsmes treniņš” 8., 9. ...
”Pašizaugsmes treniņš” 8., 9. ...
”Pašizaugsmes treniņš” 8., 9. ...
”Pašizaugsmes treniņš” 8., 9. ...

 

Pašizaugsmes treneris pirmajā nodarbībā “Pašvērtējums un tā nozīme” palīdzēja atklāt, kas ir pašvērtējums, kā tas iespaido to, kas mēs esam. Treneris izmantoja automašīnas modeli kā salīdzinājumu sevis izvērtēšanai. Skolēniem bija iespēja pārdomāt savu esošo dzīves pieredzi. Viņi tika sadalīti divās grupās. Viena grupa diskutēja par zemu pašvērtējumu, otra grupa - par augstu pašvērtējumu. Lai rosinātu diskusiju, katram skolēnam bija jāizsaka savs viedoklis. Diskusijas dalībnieki nedrīkstēja runāt, kamēr otrs dalībnieks nav beidzis runu. Skolēni veiksmīgi tika ar šo uzdevumu galā un secināja, ka šādi katram tiek dota iespēja izteikties un vairāk tiek respektēts citu dalībnieku viedoklis.

Otrajā nodarbībā “Nākotnes soļi” skolēniem vajadzēja izteikt savas nākotnes vīzijas un izvērtēt tās no Reiņa piedāvātā skatījuma. Reinis caur saviem dzīves pieredzes stāstiem mēģināja iedvesmot skolēnus domāt ne tikai par savām nākotnes karjeras iespējām un veidot par to utopisku iespaidu, bet arī par ikdienas darbiem un savas personības stūrakmeņiem, kas jāpilnveido, jāattīsta. Skolēniem patika brīvās formas diskusija un atziņa, ka vēlmes var piepildīt, ja tās izsaka skaļos vārdos.


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg