Treniņš dzīvei

29. maijā Ozolnieku vidussskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Treniņš dzīvei”. 5., 6. klašu audzēkņi piedalījās sevis izzināšanas aktivitātēs. Nodarbības vadīja Ieva un Agita, kuru aktivitāšu mērķis bija iepazīt sevi caur citu cilvēku skatījumu.

Ievas nodarbībā skolēni strādājot grupās izveidoja attēlu kolāžu, kur katram skolēnam laikrakstos bija jāatrod attēls, kas rakturotu viņu nākotnē un tagad. Pēc tam grupa kolāžu analizēja individuāli, meklējot kopīgo un atšķirīgo, izslēdzot detaļas, kas neiederas kolāžā, un paralēli skolēniem bija jāveido pašam priekštats par sevi. Skolēnam bija jāidenficē sevi ar katru no šī plakāta detaļām, pēc tam jāpārrunā tās ar grupas biedriem. Skolēni novērtēja cits citu, caur kolāžas objektiem. Nodarbības noslēgumā katram skolēnam bijā jāizveido savs viens mērķis, kuram jāizstrādā trīs formulējumi, izmantojot pakārtojuma saikļus “ja”, “ka”, “kuru”, “lai”. Bērnos radīja patiesu izbrīnu tas, kā viņu uzstādītajam mērķim mainās būtība, ja izmanto šos pakārtojuma saikļus mērķa izveidē.

Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei

 

Agitas nodarbība vairāk balstijās uz bērnu patstāvīgu darbu un iekšējo sarunu ar sevi. Pirmā uzdevuma izpildē skolēni uz lapas uzrakstīja savu īsu raksturojumu. Pēc tam tika veikta lapu rotācija starp nodarbības dalībniekiem, katrs skolēns, apskatot klasesbiedra lapu, atzīmēja “J”, “L” pie esošajā rakstojuma un pierakstīja vienu raksturojošu īpašību klāt, ko arī uzreiz novērtēja ar emocijzīmēm. Skolēni skaitīja emocijzīmes un mēģināja veikt savu pašnovērtējumu. Nodarbības noslēgumā pēc pašnovērtējuma bija jāizvirza viens mērķis nedēļai, viens mērķis mēnesim, gadam, 5 gadiem. Skolēniem ļoti grūti veicās ar ierobežotu mērķu izvirzīšanu, bet patīkamu atmosfēru radīja emocijzīmes pie skolēna raksturojuma.


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg