Vērtēju sevi pats

2017. gada 29. maijā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Ozolnieku vidusskolas 7.-12. klašu skolēni bija aicināti apmeklēt karjeras attīstības atbalsta pasākumu ”Vērtēju sevi pats”, kuru vadīja biedrības “Dari Latvijai” lektore un treniņu koordinatore Anete Ozoliņa.

Pasākuma mērķis bija rosināt skolēnu izpratni par karjeras plānošanu un sekmēt skolēnu pašvērtējumu. Nodarbības notika vidusskolas skolēniem un atsevišķi pamatskolas skolēniem, visi pasākuma dalībnieki jutās ļoti brīvi un aktīvi piedalījās pasākuma aktivitātēs. Nodarbībā “Karjeras māja” tika pildītas darba lapas, kuras skolēni aizpildīja pēc vadītājas norādījumiem, šai nodarbībai otra aktivitāte bija “Profesiju zooparks”, kur skolēni tika izvietoti apļa diskusijai un katram skolēnam tika izdalīta profesija, skolēniem bija iespēja izvērsties komunikācijā un apgūt diskutēšanas prasmi.

Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi

 

Otra nodarbība “Manas dzīves misija” tika sadalīta divās aktivitātēs, “Vientuļā sala” un refleksijas aktivitātē “Mans pašnovērtējums”. Aktivitātes “Vientuļā sala” laikā skolēniem bija jāanalizē savas iespējas, ieguvumus un zaudējumus, esot vienam uz salas, tas skolēnos raisīja pārdomas par to, kas cilvēks ir pasaulē, un kāda būtu cilvēka sociāla loma un mērķis dzīvot. Vidusskolēni pozitīvi vērtēja pilnveidoto prasmi diskutēt un argumentēt savus uzskatus un strādāt komandā. Kā arī pēc aktivitātes “Profesiju zooparks” izprata dzīves notikumu un emociju barjeru ietekmi uz karjeras veidošanu. Iegūtās darba lapas “Karjeras māja” ir ļoti labs pamats savu esošo dzīves pozīciju izvērtēšanai un pašnovērtēšanai, kur tika veiktas pirmās atzīmes karjeras plānošanā.


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg