Vasaras nometne 7. - 8. klašu skolēniem

Vasaras nometne 7. - 8. klašu skolēniem Ozolnieku vidusskolā - "Savas profesijas mednieks"

Vairāk informācijas

Pieteikuma saite

„Savas profesijas mednieks”

17.07. - 22.07.2017. Ozolnieku vidusskolā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums dienas nometne “Savas profesijas mednieks” 6.-8. klašu skolēniem. Pasākuma dalībnieki nedēļas garumā apguva dažādas karjeras vadības prasmes divu pieredzējušu pedagogu vadībā.

 

„Savas profesijas mednieks”
„Savas profesijas mednieks”
„Savas profesijas mednieks”
„Savas profesijas mednieks”
„Savas profesijas mednieks”
„Savas profesijas mednieks”

 

Pasākuma mērķis: dot iespēju skolēniem izzināt dažādu profesiju aspektus no dažādiem skatu punktiem, spēlēm, ekskursijām, viktorīnām, profesiju pārstāvju stāstiem un rezultātā atrast sev tuvāko profesiju vai darbības virzienu.

Pirmā diena - jaunieši apguva prezentēšanas prasmes, prasmi analizēt savu dienas gājumu un savu rīcību. Dalībnieki tika iepazīstināti ar iekšējās kārtības un drošības noteikumiem. Nedēļā plānotās aktivitātes tika izvietotas piecos kontrolpunktos, kur katrā no tiem bija jāizpilda praktisks un āķīgs uzdevums. Jaunieši saņēma savu personīgo nometnes plakātu, kas bija dienu no dienas jāpapildina. Pēc nometnes atklāšanas pasākuma tika rādīts profesiju kino, kura laikā skolēniem vajadzēja identificēt video materiālā saskatāmās profesijas, un pēc tam izvēlēties sev vispiemērotāko. Ņemot vērā izdarīto izvēli skolēni tika sadalīti darba grupās, lai par izvēlētajām profesijām veidotu reklāmas video, kurus vēlāk savā starpā izvērtēja un analizēja. Noslēgumā jaunieši pauda savu attieksmi par dienas laikā pieredzēto.

Otrā diena - jaunieši attīstīja erudīcijas prasmes, paplašināja savu redzesloku par izglītības un karjeras iespējām, izvērtēja dažādu profesiju priekšrocības un trūkumus. Rīts sākās ar nodarbību “Mans ķermenis = mana karjera”, kurā nometnes pedagoga vadībā jaunieši ieguva gan zināšanas, gan prasmes kā attīstīt savu ķermeni – kā regulāras fiziskās aktivitātes uzlabo fizisko, garīgo veselību un kopējo personas dzīves kvalitāti. Pēc tās sekoja “Karjeras viktorīna”, kad izmantojot IT un tiešsaistes rīkukahoot.it, jauniešiem bija jāatbild uz jautājumiem par zināmām un neparastām profesijām. Nākošajā aktivitātē - “Profesiju tirgus” dažādu profesiju pārstāvji (grafiskais dizaineris, jūrnieks, pilots, multimediju pārstāvis, veterinārārsts, jurists) dalījās ar savas profesijas pieredzes stāstiem. Skolēniem iegūtā informācija bija jāfiksē savā darba lapā un jāmēģina uzminēt viesa profesija. Kopīgiem spēkiem jaunieši precīzi atminēja piecas no septiņām profesijām. Nodarbības noslēgumā katrs varēja individuāli aprunāties ar profesiju pārstāvjiem. Dalībniekiem šādas formas pasākums likās ļoti interesants un atmiņā paliekošs, piem., grafiskais dizaineris saziņā izmantoja angļu valodu, savukārt jurists - konferences zvanu no Ženēvas. Dienas noslēguma nodarbībā jauniešiem bija jāpārbauda savas spējas iejusties kāda lomā un pildīt vienotu grupas uzdevumu. Divās darba grupās pēc noteiktas instrukcijas bija jāpagatavo salāti. Rezultātā, katrs jaunietis analizēja, kā veicās ar iejušanos konkrētajā lomā, pildot uzdevumu, secinot, ka reizēm bija grūtības mainīt ierastos paradumus un veikt uzdevumu pēc noteiktās instrukcijas.

Trešā diena – bija nedēļas aktīvākā diena, kuras laikā jaunieši attīstīja savu mērķtiecību, identificēja savas konkrētās prasmes, kas nepieciešamas dažādās profesijās, praktiski pielietoja savas zināšanas dažādos profesiju arodos. Rīts sākās ar rīta rosmi “Mans ķermenis = mana karjera” un turpinājās ar sportisko uzdevumu aktivitātēm, kuru laikā dalībnieki pārbaudīja savus spēkus astoņās profesiju disciplīnās “Veiklais viesmīlis”, “Radošais namdaris”, “Lauksaimnieks”, “Tehniķa rokas”, “Sapieris”, “Ceļojumu aģents”, “Filozofs” un “Mērnieks” - noslēgumā saņemot minidiplomus. Pēc aktivitātēm dalībnieki ieguva iespēju pārbaudīt savas spējas bārmeņa amatā.

Ceturtā diena – dalībniekuprāt, bija vislabākā, jo skolēni ieguva ļoti daudz iespaidu par uzņēmējdarbību, tās iespējām un to, kā attīstīt uzņēmējdarbību lauku teritorijā. Ar jauniešiem tika pārrunātas iespējas strādāt laukos, kā tās meklēt, kas ir neiespējams un kāpēc? Kokapstrādes uzņēmumā “Kronīšu kokapstrāde” dalībnieki papildus tika izglītoti par koksni, tās īpašībām, koka izstrādājumu ražošanas procesu, un iespējām, kur šīs zināšanas var apgūt. Noslēgumā katrs dalībnieks varēja izveidot praktisku koka pannas lāpstiņu. Zemnieku saimniecības “Vilciņi”, kurā tiek audzēti dējējputni – vistas, pērļu vistas, pīles un zosis, saimniece Sabīne dalījās ar savu biznesa stāstu. Sākotnēji saimniecība nodarbojās ar dažādu dārza kultūru augu audzēšanu, taču pieņēma lēmumu mainīt nodarbošanos un pievērsās putnkopībai. Saimniecībā varēja izpētīt, kas notiek inkubatoros, ko dara cālīši brūderī, tika izzināts viss par putnu inkubācijas procesu. Pēc izzinošās ekskursijas notika diskusija par uzņēmējdarbību.  

Piektā diena – šīs dienas viena no karjeras plānošanas prasmēm, kas tika attīstīta - pašnovērtējums. Dienas sākumā dalībnieki izkustējās fitnesa treneres pavadībā, un pēc tam tika realizēta aktivitāte “Mans dzīves algoritms”, kuras laikā dalībnieki cilvēka dzīvi salīdzināja ar dažādiem procesiem. Spēle “Karjeras kāpnes”. Spēle sakās ar izteicienu analizēšanu, kur uz darba lapām bija jāpamato vai izteiciens ir mīts vai patiesība. Spēles otra daļa bija izstrādāta ar nestrukturēto atbilžu jautājumiem, kur pie atbildes “Nē”, skolēns stāvēja uz vietas, bet atbildot ar “Jā” bija jāveic ieraksts ar paskaidrojumu un jāpasper solis uz priekšu, dalībniekiem noslēgumā bija jāveic sava pašnovērtējuma apkopojums, kas tika ierakstīts plakāta pēdējā kauliņā. Pēc plakātu aizpildīšanas dalībnieki trīs komandās un bez jebkādiem nosacījumiem un ierobežojumiem gatavoja kūku, ko degustēja nometnes noslēguma pasākumā.

Noslēguma pasākums. Malkojot siltu dzērienu un pagatavoto kūku, katrs dalībnieks, brīvā stāstījumā klātesošajiem vecākiem stāstīja, ko ir ierakstījis savā plakātā, kādu virzienu pašreiz ir izvēlējies, ko iemācījies un kas patika visvairāk no kopā pavadītās nedēļas. Jaunieši bija ļoti priecīgi par apgūtajām karjeras vadības prasmēm īpaši par pašnovērtējumu veikšanu un prasmi plānot savu karjeru, ko visvairāk iespaidojusi ekskursija “Karjera laukos”.​


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg